17.12.2021

Verruil voor één nacht je bed voor een slaapzak en help ons dakloosheid te bestrijden!

De Brussels Sleep Out @Home daagt je uit om 1 lange nacht buiten door te brengen om zo Brussel bewust te maken van dakloosheid.

Schrijf je hier  in en beleef op 17 december samen met ons een speciale nacht (of avond, afhankelijk van je kunnen).

Wees creatief en deel je video's, foto's en opmerkingen.
Laat ons je geïmproviseerde kamp zien, geef ons je indrukken, hoe je bezig blijft, hoe je je warm houdt ...

Want die nacht, zal er in ieders hart warmte zijn voor de dakloze mensen.

We dagen je uit thuis 'buiten' te slapen, maar dat kan ook :

 • in je tuin
 • op je balkon, terras
 • op een speelplaats (op de school van uw kind)
 • in je sportclub
 • op een bedrijfsparking
 • in een jeugdcentrum (scout, patro ...)

Het belangrijkste is dat je meedoet en even de tijd neemt om je in te leven in het idee van een stad zonder dakloze mensen

Wanneer

17.12.2021
vanaf 19u00

Waar

Thuis, op het balkon, in de tuin, in het scoutslokaal...

Dat kleine beetje meer

En als je zin hebt, kun je ons steunen met een kleine gift

Ik doe een gift

* De organisatoren van de Brussels Sleep Out zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens of in het kader van het evenement.

Ja, ik wil graag meedoen met de Brussels Sleep Out

Wie, wat, hoe van de Brussels Sleep out @Home (BSO@Home)

Straatverplegers daagt je uit om een lange winternacht buiten door te brengen of op een andere manier dan je gewend bent. Ofwel blijf je buiten, bvb. in je tuin, op je terras, op de speelplaats van een school, op de parking van je bedrijf ..., ofwel slaap je op de grond naast je bed, onder de tafel in je eetkamer, in de burelen van je werk ...

Rond de 21e december is het de donkerste tijd van het jaar; de nachten zijn het langst en de temperatuur is over het algemeen niet erg aangenaam. Het is dan ook een hele opgave om in deze omstandigheden een nacht buiten te blijven, zeker als je geen echte activiteit hebt om de tijd te doden.
Wij hebben ervoor gekozen onze uitdaging op 17 december te lanceren, aangezien dat een vrijdag is, in de hoop op een maximale deelname.

De belangrijkste doelstelling is zoveel mogelijk Brusselaars bewust te maken van het dakloosheidsprobleem, een probleem dat elk jaar groter wordt.
Dakloosheid, en dakloze mensen, worden omgeven door een heleboel clichés - ze hebben ervoor gekozen op straat te leven, ze willen er niet meer uit, ze zijn gewelddadig... - met als gevolg dat we het vandaag als normaal lijken te beschouwen dat er mensen op straat moeten zien te overleven. Voor Straatverplegers is dat onaanvaardbaar!

Het doel van de Brussels Sleep Out is dan ook om van deze lange donkere uren te profiteren, om stil te staan bij de situatie van dakloze mensen, om er meer over te weten te komen, om te proberen het probleem te begrijpen en om zich ervan bewust te worden dat het verre van normaal is om dakloos te zijn. Ja, het is mogelijk om dakloosheid te beëindigen!

Naast bewustmaking is het andere doel van de actie geld in te zamelen om de activiteiten van Straatverplegers te financieren. Enerzijds begeleiden we zeer kwetsbare dakloze mensen om hen definitief van de straat te halen, anderzijds mobiliseren we de publieke opinie en politici om structurele oplossingen te vinden om een einde te maken aan dakloosheid.

Over het algemeen aanvaardt onze maatschappij dat er mensen zijn die op straat moeten overleven. Maar 40 jaar geleden was dakloosheid in Brussel van een heel andere orde, zo niet onbestaande. Met Straatverplegers zijn we er stellig van overtuigd dat het mogelijk is om terug te keren naar deze situatie, en dat het dus mogelijk is om een einde te maken aan dakloosheid.

Het begint allemaal met erin te geloven. Daarom lanceren we de Brussels Sleep Out, om zoveel mogelijk burgers met onze boodschap te bereiken en de discussie aan te gaan. Op die manier verspreiden wij de graantjes van onze overtuiging op grotere schaal. Hoe meer mensen met ons overtuigd zijn, hoe eerder de samenleving en de verantwoordelijke politici de nodige structurele maatregelen zullen nemen op het gebied van preventie, begeleiding, huisvesting en gastvrijheid en opvang, om dit onaanvaardbare verschijnsel te doen verdwijnen.

Bovendien zullen de door deze actie bijeengebrachte financiële middelen bijdragen tot de financiering van onze acties waarmee wij dakloze mensen concreet uit de straat helpen.

Zodra je bent ingeschreven, ontvang je informatie over hoe je jouw deelname aan deze actie in je omgeving kunt promoten.

Regelmatig sturen we je korte berichten met cijfers en concrete verhalen die het dakloosheidsprobleem illustreren en die je helpen erover te praten met je familieleden, vrienden, collega's, ...

Tijdens het evenement zelf kan je inloggen op onze Facebook Live die we met Straatverplegers organiseren. Tijdens deze Live zenden we getuigenissen uit, lanceren we kleine uitdagingen, laten we persoonlijkheden aan het woord, stellen we vragen ... die je helpen in je overwegingen en bewustwording.

Heel simpel, vul dit formulier in: INSCHRIJVING

 

In feite kies je zelf hoe ver je wil gaan.

Je kunt effectief buiten blijven, bv. in je tuin, op je terras, op een speelplaats van een school, op de parkeerplaats van je bedrijf ..., of je kunt op de grond gaan liggen naast je bed, onder de tafel in je eetkamer, in het kantoor van je werk ...

Het belangrijkste is dat je deze avond gebruikt om te praten en te doen praten over dakloosheid en de mogelijkheid om een eind aan te maken aan dat vreselijke fenomeen.

Financiële steun voor onze werking is belangrijk en daarom hebben we ook de mogelijkheid voorzien om geld in te zamelen.
Ongetwijfeld heb je heel wat vrienden, familieleden, collega’s , kennissen …die ook geraakt zijn door de situatie van dakloze mensen en daar graag wat willen aan doen. Maar ze hebben misschien niet de gelegenheid om deel te nemen aan de Brussels sleep out. Hen de de kans geven jou te sponsoren voor je actie, is dan voor hen de ideale manier om ook betrokken te zijn.
Bovendien biedt je vraag om sponsoring, ook de kans uit te leggen waarom het probleem van dakloosheid jou raakt en er over te praten met je omgeving.
Dus ja, wij moedigen je van harte aan om een sponsoractie te starten, via ons inzamelingsplatform voor giften.

Ik lanceer mijn sponsoractie

Maar, dit is helemaal geen voorwaarde om deel te nemen aan de Brussels Sleep Out :-) .

De BSO@Home gebeurt bij je thuis, binnen of buiten. Er is geen centraal evenement gepland door de organisatoren. Het is evenwel mogelijk met je vrienden, collega's, enz. af te spreken op een bepaalde plaats naar gelang van jullie eigen goesting en mogelijkheden, altijd rekening houdend met de geldende sanitaire maatregelen.

De BSO@Home vindt plaats op 17 december 2021 van 19.00 uur tot 18 december 06.00 uur.

De avond/nacht zal als volgt verlopen:

 • 19.00 - 24.00 uur: entertainment verzorgd door de organisatoren
 • Middernacht - 6 uur: aanwezigheid van een radiostudio om de getuigenissen te verzamelen en door te geven van de mensen die thuis de nacht doorbrengen.
 • 6 uur: Wake Up Call

Het evenement is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder.

Tenzij er zich extreme weersomstandigheden voordoen, gaat het evenement door. De organisatoren zullen het weer echter in de gaten houden en beoordelen en zullen alleen annuleren als het onveilig wordt geacht om door te gaan.

De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onderkoeling of ongemak tijdens het evenement. Hier zijn wat tips om de nacht door te komen in de kou.

 • Blijf bewegen.
 • Bescherm je hoofd en ledematen
 • Trek verschillende lagen droge kleding aan
 • Energie: eet en drink regelmatig kleine hoeveelheden
 • Isoleer jezelf van 'koude vaste materialen', bijv. met een stuk karton
 • Vermijd alcohol, want alcohol zorgt voor deshydratatie en afkoeling

Je hoeft niet buiten te blijven, als je je slecht voelt, te koud ... aarzel dan niet om binnen te gaan, je morele intentie is net zo belangrijk als het slagen in de uitdaging ...

De organisatoren van de BSO raden het gebruik van alcohol tijdens dit evenement om verschillende redenen af:

 • Alcohol dehydrateert en koelt je af
 • Overmatig gebruik van alcohol is gevaarlijk voor de gezondheid en de veiligheid.

Dat kan heel eenvoudig via deze link : ik doe een gift

Heel erg bedankt!

Je gift helpt Straatverplegers bij de financiering van haar reintegratie- en bewustmakingsactiviteiten om een einde te maken aan dakloosheid.

Om meer te weten te komen over de activiteiten van Straatverplegers: klik www.straatverplegers.org

Straatverplegers wijst alle verantwoordelijkheid af voor de wijze waarop de deelnemers aan de BSO@Home de geldende sanitaire regels toepassen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om op de hoogte te zijn van de geldende regels en deze na te leven.

Creëer je sponsoractie!

Betrek je vrienden en familie bij je actie. Bied hen de mogelijkheid om de zaak van de dakloze mensen en de acties van Straatverplegers te steunen met een donatie.
Maak je actie!