Het veldwerk is uiteraard essentieel als we dakloze mensen concreet en duurzaam willen re-integreren (zowel op het vlak van huisvesting als op maatschappelijk vlak), maar het is onze doelstelling een meer globale aanpak te ontwikkelen om onze boodschap duidelijk te maken: “Samen maken we een eind aan dakloosheid!”.

Vandaag blijkt het namelijk cruciaal te zijn om samen te werken, te overtuigen en druk uit te oefenen op de beleidsmakers. Hun beslissingen en acties hebben immers een grote impact op de leefomstandigheden van dakloze mensen.

Vandaar dat we geen gelegenheid ongemoeid laten om politici op elk beleidsniveau aan te spreken via (in)formele ontmoetingen, petities, gezamenlijke brieven, rondetafels enz.

© Pierre Lecrenier

Daarnaast willen we ook meer inzetten op sensibilisering van de burgers.

Want een mentaliteitsverandering is onontbeerlijk als we de problematiek van dakloosheid écht willen aanpakken.

Deze verandering begint aan de basis van onze samenleving. Om die te bereiken zetten we in op evenementen waarbij de burgers betrokken worden.

Om deze doelstellingen rond politiek pleidooi en sensibilisering te bereiken, zetten we onder meer mee onze schouders onder de campagne 400Toits-Daken, die in 2017 werd opgestart met als doel 400 woonsten te vinden tegen eind 2020.

In het kader van deze campagne en in samenwerking met de andere verenigingen organiseerden we ontmoetingen met de verschillende Brusselse gemeenten om een stand van zaken op te maken van de huidige toestand. En om samen na te denken over welke concrete oplossingen er nodig zijn in functie van de realiteit in elk van deze gemeenten.

400Toits-Daken organiseert overigens regelmatig de actie “Een ontmoeting voor een woning”. Het doel: gedetailleerde gegevens over de dakloze mensen verzamelen zodat de zoektocht naar een woonst, veel gerichter kan verlopen.  Deze actie heeft niet alleen een evidente wetenschappelijke waarde maar het is ook een krachtig sensibiliseringsmiddel: gedurende drie opeenvolgende avonden komen bijna 300 vrijwilligers en professionals van de sector bijeen om de dakloze mensen van Brussel op te zoeken.

©Tum Rentiers - 400Daken - FFL2020

Nieuwsgierig naar de eerste resultaten van onze “Ontmoeting voor een woning” editie 2020 ?