De beëindiging van dakloosheid is een politieke keuze

In 2022 bedroeg het aantal dakloze en slecht gehuisveste mensen meer dan 7.000 (tegen meer dan 5.000 in 2020), drie keer zo veel als in 2008 – en dit aantal stijgt door de opeenvolgende crises (gezondheid, economie, migratie, enz.) ieder jaar verder.

Ons team en op het terrein actieve organisaties verrichten opmerkelijk werk om dakloze mensen weer een woning te bezorgen en in de maatschappij te integreren. Maar zij alleen zijn niet in staat het groeiend aantal mensen dat op straat leeft, onderdak te bieden.

Bij Straatverplegers zijn we ervan overtuigd dat het ons samen wel lukt om dakloosheid te beëindigen. En dat daarvoor een andere mentaliteit nodig is, vooral op politiek vlak.

Illustratie © Pierre Lecrenier

Huisvesting is essentieel voor het einde van dakloosheid

België heeft het Verdrag van Lissabon ondertekend en zich daarmee verplicht dakloosheid tegen 2030 te beëindigen. Dakloosheid voorkomen, het beleid ten aanzien van dakloosheid, gezondheid, toegang tot rechten en tot betaalbare huisvesting, inclusief het effect van migratiestromen… Op ieder van deze onderwerpen moet België essentieel werk verrichten om het doel van het einde van dakloosheid te bereiken.

Behoorlijke huisvesting is een noodzakelijke voorwaarde voor de maatschappelijke herintegratie van iedere dakloze persoon.

Structurele maatregelen, in het bijzonder met het oog op toegang tot betaalbare en duurzame woningen, zijn essentieel om dakloosheid te beëindigen.

Geef dakloze mensen makkelijker toegang tot sociale woningen

Wij hebben nu in Brussel 10 jaar ervaring met Housing First en die heeft ons ervan overtuigd dat dakloze mensen makkelijker toegang tot huisvesting moeten krijgen.

Het gaat bovenal om een fundamenteel sociaal recht, vastgelegd op internationaal, regionaal en nationaal niveau. In België garandeert artikel 23 van de Grondwet het recht op een “behoorlijke huisvesting”.

Onze doelstelling? De invoering van een verplicht quotum aan sociale woningen, door de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM) te reserveren voor dakloze mensen, vergezeld van een aangepaste psychisch-sociale begeleiding.

Lobbywerk van Straatverplegers

De oprichting van de kring Politieke Lobbying kwam voort uit onze wens om onze invloed, die op het terrein al zichtbaar was, verder te vergroten. Wij willen samenwerken, overtuigen en meer druk op politici uitoefenen omdat hun besluiten en daden de levensomstandigheden van dakloze mensen sterk beïnvloeden. /p>

De kring Politieke Lobbying werkt samen met verschillende acteurs om met structurele maatregelen dakloosheid in plaats van alleen maar te beheren, effectief te beëindigen, en wel:

  • Via synergieën met acteurs die zich tegen dakloosheid en aanverwante problemen inzetten, via de deelname aan overlegstructuren en door mee te werken aan mobilisatieacties en gemeenschappelijke campagnes
  • Door politici te interpelleren via (in)formele bijeenkomsten, het redigeren van documenten en artikelen, en met de steun van burgers
  • Door steun te verlenen aan acties die onze waarden en missies reflecteren, zoals het leveren van opiniebijdragen, en deelname aan mobiliatieacties

Wil je meer weten over ons lobbywerk?