Betaalbare woningen zijn één van de beste oplossingen om dakloosheid definitief te beëindigen. Helaas heeft Brussel een tekort aan dergelijke woningen, waar onze patiënten in een ontspannen sfeer hun leven weer op orde kunnen brengen.

Toen de Gemeente Anderlecht aanbood een huis ter beschikking te stellen dat onze patiënten samen kunnen huren en bewonen, hebben we dan ook geen moment geaarzeld! Ook al is het voor ons, en onze patiënten, een nieuwe uitdaging.

Maar het gebouw is aan renovatie toe, wat Straatverplegers zo'n €40.000 zal kosten. De werkzaamheden begonnen begin 2023 en zullen eind mei 2023 afgerond zijn.

Om dit project rond te krijgen, doen we een beroep op jullie solidariteit!Help ons vandaag nog dit bedrag in te zamelen.

Personnages portent une clé

Hoe ziet de woning eruit?

Het gaat om de opdeling van een typisch Brussels huis. Gelijkvloers ligt de gemeenschappelijke ruimte bestaande uit een woonkamer, een keuken, sanitair en een binnenplaats waar gemeenschappelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd. Bovendien beschikt iedere huurder over twee kamers voor persoonlijk gebruik.

renovatie

Wie zijn de toekomstige medehuurders?

Het huis bevat drie wooneenheden; er kunnen dus drie of zelfs meer mensen gaan wonen, indien er koppels bij komen.

De huurders moeten een profiel hebben dat geschikt is om als medehuurders samen te wonen. Sommigen hechten aan hun privésfeer maar hebben nog steun nodig; anderen zijn onafhankelijk maar vinden het prettig met anderen samen te leven.

In de komende maanden bekijken we wie onder onze patiënten hiervoor in aanmerking kan komen en er zin in heeft op deze manier een stabiele woonst te vinden.
Het is de bedoeling onder de medehuurders een dynamiek te ontwikkelen waarbij ze elkaar op moeilijke momenten kunnen bijstaan. Natuurlijk blijven we ook zelf altijd beschikbaar. Want sommige mensen die meerdere jaren op straat hebben geleefd, houden weinig of geen contact met anderen, wat de terugkeer naar een sociaal leven bemoeilijkt.

Met de gemeenschappelijke leefruimte willen we mensen ook helpen zich beter te integreren en ervaringen met anderen te delen. Activiteiten die medehuurders en buitenstaanders samen organiseren, bevorderen contacten, gesprekken, gedachtewisseling. Dat doorbreekt het isolement en maakt dat de huurders aan hun woning gaan hechten.

€40.000 om van een huis een thuis te maken.

Voordat onze patiënten er hun intrek kunnen nemen, moet het huis worden gerenoveerd met een prijskaartje van in totaal €40.000. Concreet gaat het om nieuw sanitair, een nieuwe keuken en de reparatie van de vloer en het dak. Daar komen nog kosten voor meubilair bij.

Voor deze renovatie doen we een beroep op de VZW Casablanco, die al 17 jaar actief is in de sociale economie. De VZW richt zich op sociale beroepsintegratie, voornamelijk in de bouwsector, van mensen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. Ze wil ook de levensomstandigheden in de Brusselse Regio verbeteren, voornamelijk in kansarme wijken.

Doe hier je gift

Personnages portent une maison cadeau

Drie grote winstpunten

Ten eerste verschaffen we dakloze mensen een woning waarin ze hun leven op orde kunnen brengen in een stimulerende omgeving die beantwoordt aan hun behoeften.

Vervolgens wordt een leegstaand pand, waarvan er in Brussel duizenden zijn, weer in gebruik genomen.

Bovendien kunnen, als het experiment slaagt, andere dakloze mensen in de toekomst van dit soort woningen profiteren, met de steun van de Gemeente Anderlecht en dankzij de begeleiding van onze ploegen.

Een opwindend project

"We zien vaak dat voor een persoon die een woning betrekt, eenzaamheid en het gevoel van isolement tot de grootste problemen behoren. Afwisseling in de aangeboden woningen is een belangrijk element in wat mensen het meeste nodig hebben. Het project is enorm interessant omdat de gemeenschappelijke huur, het samenwonen, iets nieuws en opwindends is. Die kan een dynamiek onder de huurders scheppen waarin ze over allerhande dingen kunnen praten en elkaar in moeilijke momenten bijstaan. Bovendien zullen wij altijd beschikbaar zijn om hen in hun dagelijkse leven te  begeleiden. Ik hoop van harte dat onze schenkers ons helpen deze droom waar te maken."

  • Sarah, verpleegster in de afdeling Housing First

Bent u, net als wij, overtuigd van dit mooie project?