© P-Y Jortay - Straatverplegers 2020

Momenteel zoeken we volgende profielen (v/m/x):

Om ons team te vervolledigen, zoeken wij een vrijwillige begeleid(st)er met een psycho-medisch-sociale opleiding die dynamisch en autonoom kan werken om dakloze mensen psychisch-medisch-sociaal op te volgen en bij te dragen tot hun duurzame herintegratie.

In nauwe samenwerking met het begeleidende straatteam en het Housing First-team:

  • begeleiding op straat
  • begeleiding aan huis

Meer info hier

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@idr-sv.org

 

Huisbezoeken doen en tijd doorbrengen met een persoon die intussen geherhuisvest is. Op de hoogte blijven van zijn/haar situatie en feedback geven aan de projectverantwoordelijke, nl. de straatverpleegkundige. Luisteren naar de verzoeken/wensen/noden van de belanghebbende en deze informatie aan de verantwoordelijke verpleegkundige doorgeven.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar benevole.visiteur@idr-sv.org

Vertaling van teksten naar het Nederlands of Engels, administratieve ondersteuning, de bibliotheek organiseren, enz.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@idr-sv.org

Helpen bij het installeren van onze patiënten, transporteren en in elkaar steken van meubels, gordijnen ophangen, kleine herstellingen uitvoeren, enz.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@idr-sv.org

Ons helpen bij de organisatie van een evenement georganiseerd door een VZW of anderen; een stand houden; onze evenementen promoten. De VZW voorstellen tijdens evenementen ten voordele van onze VZW of bij bedrijven, stichtingen, serviceclubs enz.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@idr-sv.org

Is het voor jou moeilijk ons als vrijwilliger een handje toe te steken?