De cijfers in Luik

Tijdens de laatste telling, uitgevoerd in 2020, werden ongeveer 500 dak- en thuisloze mensen geteld, waaronder 229 die in de openbare ruimte leefden, in noodopvang of op onconventionele plaatsen zoals tenten, garages, enz. Sinds het team in Luik aan de slag is, heeft het bijna 20 mensen duurzaam gehuisvest.

Herhuisvesting duurt gemiddeld 2 jaar, maar kan sterk verschillen van persoon tot persoon: voor sommigen is het 2 maanden, voor anderen 4 jaar of meer.

Illustration © Pierre Lecrenier

Wie zijn onze patiënten?

Straatverplegers ondersteunt de meest kwetsbare mensen in de stad Luik:

  • Mensen die reeds meerdere jaren op straat leven
  • Mensen die problemen van geestelijke gezondheid en/of verslaving en/of aanzienlijke fysieke gezondheidsproblemen combineren
  • Mensen die niet of nauwelijks omringd zijn door een psycho-medisch-sociaal netwerk, die het meeste risico lopen op het gebied van gezondheid en voortijdig overlijden
  • Mensen voor wie in het algemeen de verschillende “klassieke” re-integratiebenaderingen hebben gefaald

Het profiel van het in Luik gevolgde publiek heeft eigen specifieke kenmerken: het zijn over het algemeen polygebruikers (d.w.z. ze gebruiken verschillende soorten substanties zoals alcohol en drugs), eerder jong, mannelijk en vrouwelijk.

Doelstelling : bevordering van duurzame re-integratie door huisvesting

Voor Straatverplegers is er geen herstel mogelijk zonder huisvesting. Onze teams van verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten en opvoeders streven naar re-integratie in een woonst door een intensieve psycho-socio-medische begeleiding. Tegelijkertijd zorgt een woonconsultent ervoor dat geschikte huisvesting wordt gevonden voor de Luikse patiënten die klaar zijn om de straat te verlaten.

Straatverplegers is dus geen urgentiedienst, maar zorgt voor duurzame re-integratie. Onze actie is complementair met het werk van andere organisaties die actief zijn met het Luikse publiek van dakloze mensen.

Ontdek al ons nieuws uit Luik