Als jonge verpleegster viel Émilie Meessen iets op: ondanks het grote aantal medisch-sociale verenigingen in Brussel waren er toch nog veel dakloze mensen. Samen met haar vriendin Sara Janssens, besloot ze in 2005 Straatverplegers vzw op te richten om daar wat aan te doen.

De vzw ontwikkelde in de loop der jaren een methodiek die gebaseerd is op hygiëne en gezondheid om een band op te bouwen met de meest kwetsbare dakloze mensen. En om hen te helpen een stabiele en duurzame huisvesting te vinden. In 2011 wordt huisvesting een essentieel onderdeel van ons werk.

Vandaag, begin 2023, telt Straatverplegers 50 medewerkers (v/m/x) in Brussel en 10 medewerkers (v/m/x) in Luik. Het is een multidisciplinair team van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, opvoeders, een arts en een ondersteunend managementteam.

De organisatie is actief met ploegen op straat, ploegen die aan huis gaan bij geherhuisveste mensen en een team om woonsten te zoeken of te helpen creëren. Daarnaast ontwikkelen we ook activiteiten op het vlak van sensibilisering en lobbying om tot structurele oplossingen te komen die een einde maken aan dakloosheid in Brussel, Luik, ... en elders.

Straatverplegers staat bekend om zijn resultaten en zijn efficiënte manier van werken in samenwerking met de verschillende medisch-sociale actoren.

 

Ons charter: missie, visie, waarden

“Dakloze mensen begeleiden naar hun re-integratie”

Straatverplegers is een een psycho-medisch-sociale organisatie die zich ervoor inzet dakloze mensen uit de straat te halen - in de eerste plaats de meest kwetsbare personen. We hanteren daarvoor een beproefde methode die begint met het herstellen van hun hygiëne, het opkrikken van hun eigenwaarde en de valorisering van hun intrinsieke talenten en goede eigenschappen.

We streven naar structurele en duurzame oplossingen: we willen dakloze mensen opnieuw een blijvend dak boven het hoofd geven door woningen te zoeken of te ontwikkelen die aan hun behoeften beantwoorden, en hen ook daar een passende psycho-medisch-sociale begeleiding aan te bieden.

Om onze missie te kunnen waarmaken organiseren we parallel ook opleidingen en sensibiliserende en mobiliserende acties voor burgers, evenals voor politiek-, economisch- en middenveldverantwoordelijken.

“Laten we samen een eind maken aan dakloosheid”

Wij zijn ervan overtuigd dat dakloosheid geen fataliteit is. In onze maatschappelijke visie moet dakloosheid zo goed als verdwijnen, hooguit een uitzondering worden en, dan nog, van zeer korte duur zijn. We willen dat iedere persoon die op straat leeft zodanig begeleid wordt dat hij/zij het straatleven voor altijd de rug kan toekeren. Door te leren van onze eigen ervaring en van die van andere hulporganisatie en instellingen streven we naar steeds betere methoden.

We willen de impact van onze acties steeds maar verhogen, globale oplossingen aandragen (met inbegrip van de preventie en de monitoring van dakloosheid, het woningsvraagstuk, de samenwerking tussen alle spelers op het terrein …). We staan open voor nieuwe ideeën om dakloosheid te bestrijden en willen die verder verspreiden. We willen één van de referenties worden waarvan de stem telt, met anderen de beste oplossingen uitwisselen en bevorderen – zowel op nationaal als internationaal vlak.

« Valoriseren. Innoveren. Mobiliseren »

Het werk van onze vereniging wordt elke dag opnieuw uitgevoerd door een ploeg die zich professioneel, entoesiast en vol overgave inzet voor dakloze mensen. Dat werk is gebaseerd op samenwerking, welwillendheid, in een geest van aanmoediging en respect. We valoriseren de talenten van onze patiënten en van onze teamleden. Als er problemen opduiken, zorgen we ervoor dat iedereen die met een positieve instelling benadert en naar oplossingen zoekt .

We zijn ervan overtuigd dat iedere dakloze persoon weer een volwaardig lid van de samenleving kan worden. Voortdurend zoeken we naar innovatieve oplossingen om vooruit te komen, zelfs als we daarvoor gebaande paden moeten verlaten en bestaande zaken wat moeten opschudden.

Wij hechten veel belang aan samenwerking met partners, zowel andere hulpverleningsorganisaties als overheden, maar tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat wij onafhankelijk blijven, zodat wij vrijelijk kunnen experimenteren met nieuwe oplossingen voor dakloosheid.

Meer weten over ons werk?