Dakloze mensen: wie zijn ze?

Brussel telt meer dan 7.000 dakloze en slecht gehuisveste mensen, d.w.z. mensen die in precaire woonomstandigheden of in een noodopvang leven. Meer dan 800 van hen slapen effectief op straat.

In Luik leven naar schatting 500 mensen op straat.

De meest kwetsbare groep daarbinnen verkeert in zeer slechte gezondheid, combineert mentale en fysieke problemen en leeft al lang op straat. Meestal is hun contact met medische en sociale diensten al vele jaren volledig verbroken. Het is met die groep mensen dat we bij Straatverplegers aan de slag gaan.

We noemen hen onze patiënten.

Mensen uit de straat halen

We vinden deze mensen door met onze ploegen de straat op te gaan en hen actief te gaan opzoeken.

Zowel in Brussel als in Luik voorzien we voor die mensen een intensieve en langdurige medische en sociale opvolging. Het uiteindelijke doel is ze op een duurzame manier uit de straat te krijgen en te herhuisvesten. Dat kan in een individuele woonst zijn of in een aangepaste zorginstelling.

Zo pakken ze hun leven terug

We bouwen aan een vertrouwensband met onze patiënten door in de eerste plaats veel aandacht te besteden aan hun hygiëne en gezondheid. Tegelijk zetten we ook in op het ontdekken en activeren van hun eigen intrinsieke capaciteiten en positieve eigenschappen.

Zo motiveren we hen geleidelijk aan hun leven terug op te pakken en samen met ons op zoek te gaan naar een nieuwe woonst. Daar bouwen we verder aan een medisch en sociaal netwerk, waar de patiënt kan op terugvallen en steun vinden. Daarom werken we ook zeer nauw samen met een ruim netwerk van allerhande organisaties en instellingen, zodat de zorgverlening zo vlot mogelijk verloopt.

Ons werk op straat

Steun onze terreinploegen

Op ronde

Elke dag gaan onze verschillende teams van verpleegkundigen en maatschappelijk werkers op pad in de straten van Brussel en Luik om er de meest kwetsbare dakloze mensen op te zoeken.

Ontdek hier meer

De belangrijkste uitrusting van onze straatteams? Hun rugzak.

© photos P-Y Jortay - Straatverplegers 2020