De cijfers in Brussel

Tijdens de telling van november 2022 werden ruim 7.000 dak- en thuisloze mensen in Brussel geteld, van wie ruim 800 daadwerkelijk op straat sliepen. In België is Brussel de stad met de meeste dakloze mensen.

Straatverplegers heeft bijna 200 dakloze mensen in Brussel geherhuisvest sinds de opstart van het Housing First-project in 2011. Deze methodologie heeft als bedoeling de duurzame re-integratie en de verbetering van de algemene toestand van een persoon via huisvestiging.

Illustration © Pierre Lecrenier

Wie zijn onze patiënten?

Parmi nos patient·es, on retrouve des profils très variés et le travail se concentre sur les plus vulnérables : des hommes et des femmes qui vivent dans la rue depuis plusieurs années, d'origine belge ou autre, avec ou sans papiers, d'horizons et de milieux différents. Beaucoup présentent des troubles psychologiques et/ou psychiatriques, ou des problèmes médicaux importants. Tous·tes sont exposé·es à un risque important de mort prématurée.

Nous adaptons notre accompagnement psycho-médico-social à la réalité de chacun·e et travaillons en réseau avec d’autres associations actives dans le secteur du sans-abrisme bruxellois.

Doelstelling : een ander beleid!

Het einde van dakloosheid zal pas mogelijk zijn als er een verandering komt in de aanpak van het probleem op maatschappelijk en politiek niveau, namelijk door over te schakelen van crisisbeheer naar duurzame oplossingen. Dit is waarom we, naast ons veldwerk:

Ontdek al ons Brussels nieuws