Geherhuisvest. En dan?

Sinds 2006 kon Straatverplegers zo’n 200 dakloze mensen in Brussel en in Luik aan duurzame huisvesting helpen, door hen intensief te begeleiden.

Als onze patiënten eenmaal een stabiele woonsituatie hebben gevonden en terug op een goed netwerk kunnen rekenen, laten we ze nog lang niet aan zichzelf over. Zij beginnen dan aan de laatste etappe van hun herintegratieparcours, die wij “My Way” noemen.

Met dit nieuwe project werken we samen met hen aan de verbetering van hun levenskwaliteit en helpen we hen weer deel te nemen aan de samenleving.

Terugval op straat vermijden

Een terugval loert altijd om de hoek. Om dat te vermijden bij onze reeds gehuisveste patiënten, bouwen we onze na-opvolging om tot een volwaardig preventie-project met als naam 'My Way'. Zo kunnen we de mensen stevig verankeren in hun nieuwe thuis.

Huisvesting is voor onze dakloze patiënten een essentiële voorwaarde om hun leven opnieuw te kunnen opbouwen. De meesten onder hen hebben immers vele jaren op straat geleefd, sommigen 8, 15, 20 jaar of langer! De negatieve nasleep is enorm, zowel lichamelijk als geestelijk. En zelfs met een dak boven het hoofd, moeten ze nog een lange weg afleggen om er medisch en moreel weer bovenop te komen. Daarom blijven we geruime tijd intensief met hen werken.

Het werk van My Way 

 

My Way voor huisgeveste patiënten - Straatverplegers

My Way” geeft deze mensen de kans "op hun eigen manier" en tempo een nieuw levensproject te ontwikkelen, waardoor ze hun welbevinden opkrikken. Het stimuleert hen zich in hun nieuwe woonsituatie te nestelen, zodat ze er alles willen aan doen om in hun woning te kunnen blijven.

Kortom, we willen bij deze vrouwen en mannen die zo lang op straat hebben moeten overleven, hun levensvlam terug aanwakkeren zodat ze weer zin krijgen om ’s morgens op te staan, door zichzelf kleine pleziertjes te gunnen en zich zo terug goed in hun vel te voelen.

Ons werk raakt je ?