Waarom modules? 

Dit project probeert in de eerste plaats iets te doen aan het tekort aan betaalbare woningen voor kwetsbare mensen. Om bij te dragen tot de oplossing van dit probleem heeft VZW Straatverplegers het project “woonmodules” opgezet. In vergelijking met klassieke woningen hebben ze het voordeel dat ze snel gebouwd kunnen worden. Ze worden in enkele weken tijd geprefabriceerd, ze zijn verplaatsbaar en kunnen op terreinen neergezet worden die minstens 24 maanden braak liggen.

Module Inside

Deze modules zijn kwalitatief en ecologisch verantwoord. Het zijn houten constructies die beantwoorden aan de regels van de Brusselse stedelijke planning. Ze worden in een werkplaats geprefabriceerd en kunnen makkelijk naar hun bestemming worden vervoerd. De huurders kunnen kiezen of ze wel of niet met de modules mee willen verhuizen terwijl ze door Straatverplegers of een andere organisatie begeleid blijven.

Dit project gaf een nieuw onderdak en begeleiding aan een kwetsbare groep mensen die het moeilijk vindt om weer een actief leven te leiden. Het heeft ook tot een herziening van de gemeentelijke planningsregels geleid. Bij het begin van de campagne was het namelijk niet mogelijk voor dit soort constructies een planningsvergunning te krijgen. Nu kan dit wel. Hierdoor komen sommige « opgegeven » of ongebruikte stadsgebieden opnieuw tot leven.

Deze modules vormen één van de oplossingen om eind aan dakloosheid te maken. Maar ook al zijn ze betaalbaarder dan een klassieke woning, we hebben uw hulp nodig. De prijs van een module is € 36 000 zonder rekening te houden met allerlei kosten zoals transport, aansluitingen en verschillende administratieve procedures. Dankzij jullie vrijgevigheid zullen we dit project verder kunnen ontwikkelen.

Vanaf eind 2022 kunnen zes personen een woning betrekken en twee andere projecten zijn al in voorbereiding.

Ons werk raakt je? Je wil ons graag helpen?