Huisvesting als prioriteit

Daarom is het onze prioriteit onze patiënten te herhuisvesten in woonsten die aangepast zijn aan hun behoeften en mogelijkheden. Om die te vinden werkt onze cel ‘Huizenjagers’ samen met allerlei partners als rust- en verzorgingstehuizen, sociale verhuurkantoren, aanbieders van transitwoningen etc. We zijn overigens een belangrijke partner van het Housing First-project in Brussel en werken er ook in Luik nauw mee samen.

Zo vergroten we de huisvestingsmogelijkheden voor onze patiënten en zorgen we voor geschikte aan-huis begeleiding.

 

Ons werk in huisvesting

Tekening van maatschappelijk werker die een patiënt thuis bezoekt

Begeleiding aan huis

We maken er immers een erezaak van al onze patiënten, eens gehuisvest, te blijven begeleiden. Daarvoor hebben we multidisciplinaire teams (verpleegkundigen, sociaal werkers, opvoeders …) die de patiënten systematisch aan huis opzoeken en begeleiden. Tegelijk bouwen we rondom hen een stevig medisch en sociaal netwerk. Dat doen we gedurende minstens 10 jaar, of langer, tot we zeker zijn dat ze hun woning kunnen beheren en behouden. 

Een succesvolle re-integratie is alleen mogelijk als de persoon in kwestie ook bij het proces betrokken blijft. Dit is essentieel voor het opbouwen van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de persoon. Daarom moedigen we onze patiënten aan hun huis op een prettige manier in te richten, contact te zoeken met de buren en aangename tijdsbestedingen te zoeken (activiteiten, hobbies,…). Onze « vrijwillige bezoekers » spelen een belangrijke rol in dit proces. Ze helpen de eenzaamheid te doorbreken, wat uitermate belangrijk is om terugval op straat te voorkomen.

Ontdek hier het verhaal van Luc

Luc leefde 7 jaar op straat. Samen slaagden we erin hem eruit te krijgen en een thuis voor hem te vinden ; daar heeft hij nog vijf jaar kunnen van genieten, vooraleer hij in de zomer van 2020 gestorven is. Ontdek hier zijn pakkende getuigenis...

 

Omdat iedereen een thuis verdient…

© P-Y Jortay - Straatverplegers 2020