Wij helpen u graag met de administratieve procedures om ons in uw testament op te nemen. Neem gerust contact met ons op via donateurs@idr-sv.org

U hebt wellicht heel wat vragen over dit onderwerp:

Hier al enkele antwoorden :

U beslist vrij over de verdeling van uw roerende en / of onroerende goederen na uw overlijden. U kunt die geheel of gedeeltelijk nalaten. De vzw Straatverplegers is gemachtigd om legaten te aanvaarden.

Om een ​​legaat aan een organisatie te kunnen nalaten, bepaalt de Belgische wetgeving dat een testament vereist is. Anders zal, als er geen wettelijke erfgenamen zijn, de staat alles erven. Een testament is daarom een ​​eenvoudige en goedkope manier om de exacte wil van een persoon na zijn dood te verzekeren. Het zal ook de eigendomsoverdracht aan de erfgenamen vergemakkelijken.

Het is mogelijk om de inhoud van het testament zo vaak als u wilt te wijzigen. Er wordt rekening gehouden met het meest recente testament. U moet dan wel uitdrukkelijk vermelden dat het nieuwe testament alle voorgaande vervangt.

 

Straatverplegers is een vereniging zonder winstoogmerk. Hierdoor geniet ze een geprivilegieerde status die haar onderwerpt aan lagere successierechten. Het tarief is uniek en bedraagt ​​12,5% in Brussel, 7% in Wallonië en 0% in Vlaanderen.*

 

In Brussel en Wallonië kan nog steeds de techniek van het Duo-legaat gebruikt worden. U kiest twee erfgenamen: een vzw die verlaagde successierechten betaalt over de volledige nalatenschap, en een familielid dat geen erfbelasting betaalt.

In Vlaanderen bestaat het Duo-legaat niet meer.

Neem voor meer informatie contact op met uw notaris of mail naar donateurs@idr-sv.org

 

Hoewel het niet verplicht is een ​​notaris te raadplegen voor het opstellen van een testament, raden we u toch aan contact op te nemen met een notaris om uw testament volgens de regels van de kunst (en vooral van de wet) op te stellen wanneer u een deel van uw eigendommen aan Straatverplegers wenst na te laten. Zo kunnen nodeloze misverstanden en aanslepende procedures het best vermeden worden.

 

© P-Y Jortay - Straatverplegers 2020