Straatverplegers doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om uw gegevens te beschermen. We geven uw gegevens niet door aan derden.*

Uw gegevens komen bij Straatverplegers vzw in een elektronisch bestand terecht (Mailchimp & ESPADON/Ifunds). Ze worden bewaard en gebruikt met het oog op alle communicatie m.b.t. onze activiteiten en fondsenwerving.

We beschouwen onze donateurs als geprivilegieerde partners, die we graag informeren over onze activiteiten. Als donateur ontvangt u van ons dan ook van tijd tot tijd updates over onze werking of vragen ter ondersteuning van onze werking en onze patiënten. Wenst u dit liever niet, kan u te allen tijde vragen om uw gegevens te laten verwijderen of aan te passen.

  • U kan te allen tijde inzage vragen in de gegevens die we van u bijhouden, er wijzigingen in laten doorvoeren of ze laten verwijderen, in zoverre daardoor de goede werking van de organisatie niet in het gedrang komt.
  • Voor alle vragen m.b.t. de opslag, het beheer en de beveiliging van uw gegevens kan u terecht bijkoen.vandenbroeck@idr-sv.org

Betreffende gegevens verzameld in het kader van specifiek evenementen, (mede-) georganiseerd door Straatverplegers vzw :

  • We verzamelen uw gegevens met het oog op de vlotte organisatie van onze evenementen waaraan u deelneemt of zich voor inschrijft. We geven ze niet door aan derden*.
  • Je gegevens komen bij Straatverplegers vzw in een elektronisch bestand terecht (Mailchimp, ISS/IRaiser, Gmail/Google Drive). Ze worden bewaard en gebruikt met het oog op alle communicatie m.b.t. de praktische organisatie van de betreffende evenementen.
  • Straatverplegers zal u in de aanloop naar het evenement regelmatig op de hoogte houden over de voorbereidingen en de activiteiten van Straatverplegers, met de bedoeling de relatie tussen u als deelnemer en ons als organisatie zo sterk mogelijk te maken.
  • U kan te allen tijde inzage vragen in de gegevens die we van u bijhouden, er wijzigingen in laten doorvoeren of ze laten verwijderen, in zoverre daardoor de goede werking van de organisatie niet in het gedrang komt.
  • Voor alle vragen m.b.t. de opslag, het beheer en de beveiliging van uw gegevens kan u terecht bij koen.vandenbroeck@idr-sv.org

    * Met uitzondering, in het kader van onze deelname aan de 20KM door Brussel en uitsluitend voor de deelnemers aan het event 20KM door Brussel, van de organisator van de 20KM door Brussel om de inschrijving in orde te maken. De organisatie 20KM door Brussel is nadien verder verantwoordelijk voor de behoorlijke opslag, beheer en beveiliging van de gegevens die we aan haar doorgaven.