De ontmoetingen tijdens deze rondes zijn kostbare en belangrijke momenten die de continuïteit van de zorg voor de meest kwetsbare mensen die op straat leven, waarborgen. Want iemand duurzaam uit de straat halen, is geen sinecure. Het vergt veel geduld en doorzettingsvermogen om een vertrouwensband te scheppen en zo een zaadje te planten dat, dankzij het zorg dragen voor zichzelf, uiteindelijk zal leiden tot langdurige herhuisvesting. Steeds vaker slagen onze teams hier binnen het jaar in.

Doe een gift voor onze straatrondes

« Hoe langer dakloze mensen op straat leven, hoe groter de kans dat ze vroegtijdig sterven. Het is dus een periode die we zo kort mogelijk moeten proberen te houden. » aldus Dr. Pierre Ryckmans, medecoördinator en medisch manager. .

Met de nodige inspanningen en creativiteit, slagen we er bij Straatverplegers in de kost van één ronde van een tweepersoonsploeg te beperken tot 250 euro. Dit bekostigt zowel verzorgingsmateriaal als personeelskosten. In 2023 stond de teller van straatrondes in Brussel en Luik op 579. Een mooi gemiddelde van 11 rondes per week. Dit jaar willen we hier niet voor onderdoen. Onze aanwezigheid op straat blijft broodnodig, willen we kwaliteitsvolle ondersteuning garanderen.

Daarom vragen we dit jaar om jouw hulp! Met 50.000 euro kunnen we 200 straatrondes in Brussel en Luik financieren. Een essentiële stap in onze missie om een eind te maken aan dakloosheid.

Help je ons onze straatrondes te financieren?