Emilie & Sara

Émilie Meessen, gediplomeerd verpleegster met specialisatie in publieke gezondheidszorg, werkt al 2 jaar in de Brusselse daklozensector wanneer ze volgende vaststelling maakt: ondanks de aanwezigheid van een behoorlijk ontwikkeld netwerk van hulporganisaties in Brussel, blijft het aantal daklozen in de straten van de hoofdstad aanzienlijk.

Ze gelooft dat een medische inbreng op het terrein nieuwe oplossingen kan genereren. Samen met haar vriendin Sara Janssens besluiten ze de vzw Straatverplegers op te richten.

Op 8 januari 2006 begint het avontuur !

In de loop der jaren ontwikkelt en verfijnt de organisatie haar methodologie, dankzij de ervaring in het veld en het aanpassingsvermogen van haar werknemers. Re-integratie door middel van hygiëne en gezondheid vormt de basis. Het doel is een band te creëren met de meest kwetsbare dakloze mensen en tegelijkertijd hun eigenwaarde te bevorderen. Beetje bij beetje wordt de visie verbreed en krijgt herhuisvesting een belangrijke plaats. In 2011 wordt een afdeling ‘opvolging aan huis’ opgezet, naast de al bestaande afdeling ‘Straathoekwerk’. Daarmee wordt herhuisvesting verankerd als een essentieel onderdeel van de methodologie.

© Pierre Lecrenier

Na te hebben aangetoond dat het voor iedereen – ongeacht zijn/haar aantal jaren op straat en de complexiteit van de problemen - mogelijk is uit de straat te geraken, focust Straatverplegers nu ten volle op het einde van dakloosheid in Brussel en Luik. In Luik werd midden 2019 een antenne opgezet.

Om dat ambitieuze doel te bereiken, werkt Straatverplegers nauw samen met het bestaande netwerk van hulporganisaties, en ontwikkelt activiteiten om het grote publiek te sensibiliseren en te pleiten voor een allesomvattende en structurele zorg. Want de overtuiging is dat het enkel door iedereen in de samenleving te betrekken en samen te werken, mogelijk wordt een einde te maken aan dakloosheid.

Dankzij de intensieve begeleiding door Straatverplegers, in samenwerking met haar partners, konden intussen bijna 150 van de meest kwetsbare dakloze mensen opnieuw een permanente thuis vinden.

Vandaag stelt de organisatie een dertigtal mensen te werk in Brussel en Luik, en kan ze rekenen op vele vrijwilligers en donateurs die onmisbare steun verlenen.

Hartelijk dank aan al wie dit mee mogelijk gemaakt heeft!!

Ook geraakt door ons verhaal?