2020 was voor iedereen een vreemd en moeilijk jaar, maar dat geldt nog meer voor mensen die geen tehuis hebben. Maar dit “lockdown-jaar” heeft tenminste ook de schijnwerper gericht op het probleem van de dakloosheid, vooral in Brussel en Luik.

Hotels hebben soms geholpen om dakloze mensen een veilig onderkomen en een goede begeleiding te verschaffen.Dat heeft er mede toe bijgedragen dat sommigen duurzaam gehuisvest konden worden.

Dat toont aan hoe fundamenteel huisvesting is - en essentieel om een leven (opnieuw) op te bouwen.

Hier zijn enkele kerncijfers voor 2020:

  • 306 dakloze personen werden door Straatverplegers opgevolgd
  • 21182 keer hebben we voor of met onze patienten actie ondernomen
  • 74,6% van de door ons opgevolgde personen vertonen chronische fysieke gezondheidsproblemen
  • 66,1% van de door ons opgevolgde personen lijden aan mentale gezondheidsproblemen

Om ons gehele activiteitenverslag te lezen