Dankzij het harde werk van het terreinteam in samenwerking met hun netwerk, zijn we erin geslaagd in totaal 6 dakloze mensen opnieuw aan een woonst te helpen.

Het Luikse team heeft in de loop van afgelopen jaar 873 ontmoetingen en 102 opvolgingen georganiseerd; 701 keer kwam het in actie met verzorging, advies en begeleiding naar andere hulpinstanties.

Er werden vier nieuwe collega’s aangeworven. Het team bestaat nu uit twee sociaal assistenten, een verpleegster, een verpleger, een opvoedkundige en een projectbeheerder.

Daarmee kunnen we nog meer patiënten opvolgen en ons terreinwerk verder ontplooien.

Ons werk raakt je ? Je wil ons graag helpen?