Eenmaal onze patiënten gehuisvest zijn, en er weer een sterk netwerk rond hen is opgebouwd, komen ze terecht in onze na-opvolging.

De primaire behoeften zijn voldaan en we kunnen ons nu toespitsen op hun welzijn en algemene gezondheid om het risico hun woning vooralsnog te verliezen, zo klein mogelijk te maken.

In de na-opvolging trekken we ons als Straatverplegers meer terug op de achtergrond. We geven meer ruimte aan de patiënten zelf met de bedoeling dat ze zich aan hun woning gaan hechten. Dat doen we door hen te stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen, opnieuw contact aan te knopen met de familie of andere relatienetwerken uit te bouwen. Op die manier wordt de na-opvolging een vorm van preventie van dakloosheid.

In 2020 hebben we de aanpak van deze etappe grondig herzien. De situatie van sommige patiënten waarvan de toestand dankzij intensieve opvolging fel verbeterd was, riep immers vragen op. Wat was voor hen de volgende stap? Wat konden wij nog meer voor hen doen en vooral: moesten we iets veranderen?

My Way

Een en ander heeft geleid tot de oprichting van de afdeling « My Way » die de na-opvolging vervangt en zich daarvan onderscheidt zowel in doelstellingen en werkwijze. Het gaat dus om een nieuwe afdeling met een nieuwe methodologie en eigen manier van werken.

De afdeling « My Way” heeft als doel de levenskwaliteit van die mensen die stabiel gehuisvest zijn, duurzaam te verbeteren. Dat doen we door projecten te ontwikkelen die van de henzelf uitgaan, door hun welzijn en gehechtheid aan de woning te bevorderen en zo te voorkomen dat ze in situatie zouden terechtkomen waarbij ze hun woonst terug dreigen verliezen.

 

In onze aanpak sturen we aan op persoonlijke zelfstandigheid en streven we ernaar dat de mensen onze hulp of begeleiding niet langer nodig hebben. Ze kunnen dan ons opvolgingscircuit verlaten en terug volwaardige, autonome burgers worden.

We gaan dus uit van een vorm van samenwerking waarbij begeleidende en begeleide personen geen helpers-versus-geholpen-personen relatie meer hebben, maar partners worden in projecten die ze samen uitwerken. Iedereen draagt zijn steentje bij met de middelen (begaafdheden, kennis, talent…) waarover hij/zij beschikt.

Deze afdeling past dus wel degelijk in de continuiteit van het overige werk van Straatverplegers:

voor-opvolging > straat > huisvesting > na-opvolging.

© Pierre Lecrenier

Het verschil bestaat hierin dat het om patiënten gaat die we als stabiel beschouwen, nadat ze al geruime tijd gehuisvest zijn en medisch en sociaal opgevolgd.

De afdeling zal bestaan uit vier personen en streeft ernaar in 2021een vijftiental extra personen, die al een tijd op de wachtlijst staan, in deze afdeling op te nemen (bovenop het huidige zestigtal). We zullen ook nieuwe vrijwillige bezoekers aanwerven.

Ten slotte willen wij, zodra de sanitaire toestand het toelaat, twee gemeenschappelijke maaltijden organiseren die de begeleiders en de opgevolgde mensen samenbrengen.

Vind je preventie ook belangrijk? Steun "My Way"!