De herintegratie van dakloze mensen in een vaste woonst, verloopt in verschillende fases. De voor-opvolging is de eerste fase.

Tijdens deze fase doen we onze typische rondes op straat, waarbij een ploeg van twee personen (verpleegkundigen en/of sociaal-werkers) gedurende een halve dag een bepaald gebied van de stad doorkruist.

Tijdens die rondes zijn we alert voor de dakloze mensen die we ontmoeten en voor hun meest dringende noden. We spreken hen aan, dienen waar nodig kleine zorgen toe of verwijzen hen door naar andere diensten en evalueren hun situatie.

Het laat ons toe de meest kwetsbare mensen te identificeren, zodat ze, zodra zich de mogelijkheid voor doet, voorrang krijgen om opgevolgd te worden.

© P-Y Jortay

Met de huidige capaciteit van Straatverplegers, in Brussel en Luik, kunnen we immers maar zo’n dertig mensen tegelijk intensief begeleiden op straat.

De kwetsbaarheidsgraad is op meerdere criteria gebaseerd: de persoon woont op straat in Brussel of Luik, heeft weinig of geen netwerk (of het netwerk is ontmoedigd), heeft grote gezondheidsrisico’s (chronische ziekte, leeftijd, enz.), heeft een zorgwekkende hygiëne (objectivering via LKG-schaal = een integratieschaal op basis van lichaams-, kledings- en gedragscriteria uitgewerkt door Straatverplegers in 2009).

© fotos P-Y Jortay - Infirmiers de rue 2020