Citydev.brussels en 400 Daken, die al verschillende jaren samenwerken om huisvestingsoplossingen te vinden in de strijd tegen dakloosheid, zijn verheugd dat de gemeenten Anderlecht en Vorst deze specifieke vergunningsaanvraag snel hebben gevalideerd. Het is inderdaad de eerste keer in het Brussels Gewest, en binnen enkele weken, twee gemeenten een stedenbouwkundige vergunning (PU) hebben afgeleverd voor de installatie van modulaire woningen voor een precair publiek.

Deze belangrijke stap voorwaarts toont de vastberadenheid aan van de basisorganisaties, verenigd in de Campagne 400 Daken, om een oplossing te vinden voor het probleem van de dakloosheid en het gebrek aan betaalbare huisvesting in Brussel.

IDR Waldcube
 

Binnen een periode van een tweetal weken reageerden zowel de gemeente Anderlecht als Vorst positief op het verzoek van de Campagne 400Daken om modulaire woningen van 26 m2 te plaatsen op terreinen in afwachting van ontwikkeling. Deze modules zijn bedoeld voor de herhuisvesting van dakloze mensen die onlangs uit de straat geraakten. Deze mensen zullen in hun nieuwe onderkomen worden begeleid door verschillende verenigingen die deel uitmaken van de Campagne 400Daken, zoals Straatverplegers vzw en Wederzijds Hulpbetoon Sint-Gillis.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, Citydev - als eigenaar van de grond- en de Campagne 400 Daken, biedt het verkrijgen van deze vergunningen nieuwe perspectieven in de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting. De modules voldoen aan de geldende gezondheidsnormen voor gebouwen en worden nu beschouwd als woningen. Zij zijn voorzien van alle nodige comfort, zijn gemakkelijk verplaatsbaar en kunnen dus beantwoorden aan de dringende en primordiale behoefte aan huisvesting voor een deel van de meest precaire bevolking.

"Het is al sinds 2017 dat de Campagne 400Daken werkt aan dit innovatieve project van woonmodules, niet zonder obstakels. Het verkrijgen van deze stedenbouwkundige vergunningen is een grote primeur in Brussel! Deze belangrijke stap voorwaarts zal ons in staat stellen een nieuwe impuls te geven aan deze snelle huisvestingsoplossing, in een context waar de behoeften steeds groter worden, gezien de sociale gevolgen van de gezondheidscrisis,"

zegt Maxime Bonaert, projectleider bij de Campagne 400Daken.

 "Wij werken nu al drie jaar samen met de 400Daken-campagne om tijdelijke huisvestingsoplossingen te vinden voor mensen die in precaire situaties verkeren. Voor ons is het belangrijk onze beschikbare gebouwen en terreinen te mobiliseren om in alle behoeften van de stad, ook de sociale behoeften, te voorzien en nieuwe innovatieve oplossingen te testen. In dit geval modulaire huisvesting, die al een uitbreiding is van een eerste pilootproject dat sinds 2018 met succes wordt uitgevoerd op onze BridgeCity-site. We zien met voldoening hoe essentieel het professionalisme van 400 daken, door hun sociale insluiting en stadsvernieuwingsproject, is voor het Brussels Gewest," voegt Benjamin Cadranel, algemeen directeur van citydev.brussels, eraan toe.

Begin juli nemen de eerste mensen hun intrek op het terrein in Vorst, waar op termijn zes modules worden geïnstalleerd voor een periode van twee jaar, verlengbaar.

« De besprekingen met Citydev om nieuwe terreinen te vinden blijven vruchten afwerpen en stellen ons in staat de evolutie van dit project met vertrouwen tegemoet te zien »,

aldus nog Bonaert.

De campagne 400 daken werkt in het Brusselse Gewest aan het einde van dakloosheid door haar acties toe te spitsen op drie grote domeinen: pleitbezorging, herhuisvesting en sensibilisering.

Meer weten over de Campagne 400Daken