Jij die een legitieme maatregel heeft ontvangen van de regering waarbij met het oog op de gezondheidssituatie een moratorium op uitzettingen is ingesteld, zal zich voegen bij de massa van degenen die op 1 september zullen worden uitgezet.  Maar, zoals de minister van Huisvesting, mevrouw Ben Hamou, in een recent interview zei, je hebt genoeg tijd gehad om contact op te nemen met de relevante diensten voor jouw herhuisvesting.

 

Heeft de Brusselse regering zelfs geanticipeerd op de opname van deze massa toekomstige daklozen?

Zodra je wist dat je je huis moest verlaten, ging je op zoek naar een nieuw huis, maar met de Covid en de opsluiting, kon je drie maanden lang niets bezoeken.

Wat had je moeten doen tijdens de insluiting? Het eerste wat je had moeten doen was je inschrijven voor een sociale woning in de hoop op een noodwoning. Als je echter uit huis wordt gezet omdat je jouw huur niet hebt kunnen betalen, kan je geen aanspraak maken op een noodwoning.  Anders moet je gemiddeld 7 tot 12 jaar wachten, afhankelijk van jouw situatie.

Met deze informatie ben je van plan je in te schrijven bij een bureau voor sociale huisvesting. De huurprijzen zijn duurder dan die voor sociale huisvesting, maar het is beter dan dakloos te zijn. Pech, de wachtlijsten zijn vol tot volgend jaar of je moet een zendende dienst vinden die je aanvraag wil indienen.

Met deze informatie ga je naar de dienst huisvesting van jouw gemeente of jouw OCMW, als dat er is, die je zal doorverwijzen naar sociale huisvesting, het AIS of een noodopvangcentrum. Sympathiek vertellen ze je dat de laatste al vol zitten.

Als je rekende op gemeentelijke huisvesting, mits je voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving en/of toekenning, bevind je zich ook daar in een impasse.  De lijsten zijn net zo lang en er is bijna geen beschikbaarheid.

Met deze informatie, denk je dat er nog steeds de hotels zijn die open zijn op een noodbasis vanwege de Covid.  Nou, nee, sommige worden gesloten en mensen worden weer op straat gezet.

Je moet het initiatief nemen om de minister te vragen over welke diensten zij het had.  Er is vast wel een oplossing, want de hoeveelheid uitzettingen zal wel voorzien zijn... De diensten die traditioneel bij de herhuisvesting betrokken zijn, zullen waarschijnlijk extra middelen hebben gekregen om deze crisis te beheersen.

Zo niet, geen nood, zoals elk jaar zal je slechts enkele maanden op straat moeten wachten, het winterplan en zijn noodopvang komen eraan.

  •      Olivier, huizenjager bij Straatverplegers

© P-Y Jortay - Infirmiers de rue 2020