Beste lezer,
2023 werd gekenmerkt door twee bekommernissen die,
zoals steeds bij Straatverplegers, snel leiden tot actie: de
creatie van huisvesting voor onze patiënten en de verbetering
van hun geestelijke gezondheid.

We lanceerden de vastgoedstichting Casa+ die weldra haar eerste activiteiten opstart.

Hiermee willen we aantonen dat het einde van dakloosheid slechts kan verwezenlijkt worden dankzij toegang tot betaalbare huisvesting. Concreet doen we dit door woningen ter beschikking te stellen van verenigingen en instellingen die dakloze mensen willen herhuisvesten. We stellen immers steeds meer vast dat het gebrek aan betaalbare huisvesting, samen met de huidige huisvestingscrisis in België, net datgene is wat we moeten aanpakken, willen we een eind maken aan dakloosheid.

In dit opzicht wordt 2024 het jaar van de communicatie en de eerste acties voor de stichting

 

Download het activiteitenverslag!

De geestelijke gezondheid van onze patiënten is een ander nijpend probleem.

Daar zijn twee redenen voor: ten eerste de manier waarop we onze patiënten selecteren: het zijn de meest kwetsbare mensen die op straat leven en dus vaak kampen met ernstige psychische problemen. Daarnaast ondervinden we dat al ons werk op het gebied van herhuisvesting en stabilisatie, deze problemen des te meer benadrukken. In het «traditionele» systeem beschouwt men een probleem meestal als “opgelost”, wanneer de persoon terugkeert naar het leven op straat. Maar als wij daarentegen inzetten op een langetermijnstrategie van stabilisatie in huisvesting, worden we gedwongen om echte antwoorden te vinden op geestelijke gezondheidsproblemen. Sommige oplossingen zijn te vinden bij de gespecialiseerde netwerken voor geestelijke gezondheidszorg in Luik en Brussel. Het is dus zaak om bekwame en bereidwillige zorgverleners te vinden, te leren hoe we het beste met hen kunnen samenwerken en om onze ploegen te blijven opleiden zodat ze onze patiënten beter kunnen ondersteunen en begeleiden op weg naar herstel.

Daarnaast was 2023 een jaar van grote financiële onzekerheid voor Straatverplegers.

Stijgende kosten en de onvermijdelijke (en relatieve) onvoorspelbaarheid van onze inkomsten, lagen hiervan aan de basis. En toch is een crisis ook een moment van leren en helderheid. De financiële kwetsbaarheid heeft ons doen inzien dat onze activiteiten op lange termijn veilig moeten worden gesteld. Dat doen we door een gezond langetermijnbeheer van onze financiële middelen, zowel in Luik als in Brussel.

Het is daarom belangrijk dat we ons beter voorbereiden op de te leveren inspanningen en investeringen, dat we deze spreiden over meerdere jaren en dat we kansen benutten om de middellange termijn veilig te stellen dankzij budget voorspellingen over meerdere jaren.

Om onze inkomsten veilig te stellen is het essentieel dat we subsidies aanvragen en ontvangen. Zo verzekeren we niet alleen de levensvatbaarheid van onze acties op lange termijn, maar nopen we de overheidsinstanties, zowel regionaal als federaal, tot een duidelijk maatschappelijk engagement ten opzichte van het daklozenprobleem.

Daarnaast dienen we te blijven inzetten op de onontbeerlijke steun van onze trouwe donateurs. Door hen bewust te maken van de dakloosheidsproblematiek, willen we hen aanzetten actief deel te nemen aan onze missie: een punt zetten achter dakloosheid.

Hun financiële steun zorgt ervoor dat we innovatief kunnen blijven, projecten kunnen opstarten of functies kunnen financieren die nog niet erkend worden en zo beetje bij beetje de situatie kunnen veranderen.

- Dr Pierre Ryckmans, co-coördinator en medisch verantwoordelijke

Lees ons activiteitenverslag 2023