Help ons de impact van ons werk te evalueren! Beantwoord vóór 25 april 2023 de vragenlijst die Straatverplegers in samenwerking met het bureau SAW-B heeft opgesteld. Dit is jouw kans om je uit te spreken en ons te helpen ons te verbeteren voor de toekomst, zodat we samen een eind kunnen maken aan dakloosheid.

Straatverplegers_Illustratie_PierreLecrenier

Straatverplegers vzw wilt de impact van haar werk evalueren

De vzw Straatverplegers begon de strijd tegen dakloosheid in 2006 in Brussel, en in 2019 in Luik.

Sindsdien hebben we tal van initiatieven genomen om ons doel te bereiken: straatwerk, reïntegratie en begeleiding van dakloze mensen in huisvesting, trainingen, politieke belangenbehartiging, communicatiecampagnes,... Het is tijd om de impact van deze initiatieven te evalueren.

Een stap terug doen om vooruit te gaan

Wat is de impact van ons dagelijks werk? Hoe dragen we werkelijk bij tot het beëindigen van dakloosheid? Komt wat we doen overeen met onze missie en waarden?

Je antwoorden stellen ons in staat de balans op te maken en bekijken hoe we in de toekomst ons werk nog beter kunnen doen.

Neem deel aan onze impactstudie

Je kan ons helpen door deze korte vragenlijst te beantwoorden. Je anonimiteit is gegarandeerd!

Kies vóór 25 april het formulier dat overeenstemt met jouw profiel (vóór 25 april):

1) Je maakt deel uit van het grote publiek:

 Formulier groot publiek

2) Je bent een politiek mandataris:

Formulier politici

3) Je werkt in een partnerorganisatie of bent actief in de strijd tegen dakloosheid:

Formulier partners / netwerk


Opmerking: Deze formulieren werden op verzoek van Coopcity opgesteld in samenwerking met SAW-B .