Ieder van ons beschikt over capaciteiten. Sommigen zijn zich ervan bewust, anderen minder. Door er ons van bewust te zijn en ze uit te spelen, vergroten we ons zelfvertrouwen en en onze eigenwaarde.

Mensen die al lang op straat leven, verwachten niets meer van de maatschappij. Ze geloven vaak niet meer in zichzelf en zien zichzelf als een grote mislukking. Ze leven niet echt meer, ze ondergaan gewoonweg het leven.

© Pierre Lecrenier
Hoe lossen we dat op?

Naast de nadruk op hygiëne en gezondheid, besteden we bij Straatverplegers  ook veel aandacht aan de intrinsieke capaciteiten en motivaties van mensen. Het zijn de middelen die ieder van ons ter beschikking staan om iets van zijn of haar leven te maken. Zich bewust zijn van deze hulpbronnen, is motiverend en helpt ons doelen te bereiken die we belangrijk vinden in ons leven.

De opdracht van onze verpleegkundigen en maatschappelijk werkers is om dit gevoel van eigenwaarde weer te doen herleven bij onze patiënten. Want dat is de drijvende kracht achter hun re-integratie. We begeleiden hen in hun zoektocht naar hun talenten en kleine en grote passies - ze houden van schilderen of lezen, kijken uit naar een reis op zee,... - die hen hun eigenwaarde teruggeven en die hen een plaats in de maatschappij geven.

Meer weten over hoe we werken?