Woonproject met modulaire woningen voor voormalig dakloze mensen breidt uit

Brussel, 28 maart 2023. Op een braakliggend terrein ter beschikking gesteld door het OCMW van de Stad Brussel in Neder-over-Heembeek, installeerden de vzw Straatverplegers en HUMAH srl begin dit jaar vijf woonmodules die een thuis moeten bieden aan voormalig dakloze mensen. De ecologisch gebouwde modules worden ter beschikking gesteld door Humah srl, een onderneming gewijd aan de strijd tegen precaire woonomstandigheden, opgericht door Archihuman vzw en de sociale verhuurder Foncière Chênelet. De modules worden geïnstalleerd in afwachting van de opstart van de door het OCMW geplande bouwwerf binnen twee jaar.

Na de installatie van zes woonmodules in Vorst begin 2022, realiseert Straatverplegers nu een tweede project “Sweet Home” met vijf woonmodules op een voorlopig braakliggend terrein in Neder-over-Heembeek. Daarmee blijft de organisatie aan de weg timmeren om bijkomende en betaalbare woongelegenheid te scheppen voor kwetsbare groepen in de stad.

Het project in Neder-over-Heembeek is een samenwerking met het OCMW van de Stad Brussel dat voor het terrein zorgt, Humah srl dat instond voor het ontwerp en de financiering van de modules, Straatverplegers dat de toeleiding en begeleiding van de bewoners voor haar rekening neemt en het Sociale Verhuur Kantoor Baïta, dat instaat voor de huurovereenkomsten.

De modules zijn geprefabriceerde ecologische houtskeletwoningen van 26M2, die voldoen aan alle Brusselse woonnormen en die verplaatsbaar zijn indien nodig. De Franse bouwonderneming Chênelet, die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt en opleidt, nam de constructie van de modules op zich. HUMAH srl stelt ze ter beschikking van het project.

"Het OCMW van de Stad Brussel beschikt over een grote hoeveelheid grond en wil zijn bouwgronden in Brussel maximaal benutten en daarbij voorrang geven aan de ontwikkeling van woningen. Als er om een of andere reden niet gebouwd kan worden, geven we voorrang aan projecten van sociale en ecologische aard. In een aantal daarvan worden sociaal-professionele integratieprojecten uitgevoerd. Andere richten zich op het behoud van de biodiversiteit", zegt voorzitter Khalid Zian. "Vorig jaar waren er meer dan 4.500 daklozen in Brussel. Het is aan het Gewest om deze uitdaging aan te gaan, maar onze instelling en de vrijwilligerssector spelen een essentiële rol. Het is zonder aarzeling dat we besloten hebben Straatverplegers te steunen in dit vernieuwende en noodzakelijke project", voegt hij eraan toe.

Voor Straatverplegers is het belangrijk dat dit project verder kan uitgerold worden en/of navolging vindt door gemeenten of andere actoren. Snel betaalbare woongelegenheid crëeren in de stad, is volgens de organisatie immers dé sleutel om een eind te kunnen maken aan dakloosheid. "Iedereen zoekt woongelegenehid, wij creëren er … Maar dat kunnen we enkel doen als we voldoende partners zoals het OCMW en bouw- of andere ondernemingen bereid vinden de projecten samen met ons te ontwikkelen", aldus Dr. Pierre Ryckmans, medisch coördinator van Straatverplegers.

Straatverplegers werkt aan het ‘einde van dakloosheid’ in Brussel en Luik, door langdurig dakloze mensen te begeleiden naar een nieuw leven in een vaste woning. Aandacht voor hun hygiëne, gezondheid en zelfwaarde, samenwerking met andere organisaties en de creatie van woongelegenheid, evenals de mobilisatie van het publiek zijn daarbij de belangrijkste hefbomen.

HUMAH zet zich in voor de bestrijding van de woononzekerheid in al haar vormen door middel van ecologische huisvesting. Het ontwikkelt twee activiteiten in België: de levering van ecologisch gebouwde modules en de bouw van gebouwen in houtskeletbouw, beide voor de herhuisvesting van dakloze mensen of mensen in precaire situaties.

Module installé à NoH

...

...