1 jaar “My Way” !

Weten jullie nog?

Velen van jullie droegen bij aan onze crowdfunding vorig jaar, waardoor we 15.000 Eur konden inzamelen om het project op gang te trekken!

May Way” ging in februari 2021 van start en groeit intussen als kool!

L'équipe My Way

Ter herinnering: dit nieuwe element in onze werking mikt er op mensen in hun huisvesting te bestendigen en daarmee hun ontplooiing op lange termijn te ondersteunen.

Het pluridisciplinaire team bestond aanvankelijk uit een opvoeder, een maatschappelijk werker en een verpleegster. Intussen kwamen daar nog drie medewerkers bij. Zo kunnen we nog beter inspelen op de vele behoeften en de nood aan creativiteit in de begeleiding van de mensen.

My Way” verschilt van onze andere teams (straat en huisvesting). De mensen die we opvolgen noemen we bijvoorbeeld niet meer “patiënt”. De bedoeling is de klassieke hulprelatie te doorbreken en zo uit de psychisch-medisch-sociale opvolging te geraken. Bij “My Way” is het de persoon zelf die besluit wat z/hij tot stand wil brengen. Dat kan allerlei vormen aannemen: familiehereniging, een artistieke activiteit beginnen, weer aan sport doen, tuinieren, enz.

My Way” begeleidt de individuele projecten van de mensen, op hun eigen ritme. En dat met als bedoeling dat ze terug zin en nut vinden in het leven en hun zelfstandigheid te versterken. Altijd rekening houdend met eenieders specifieke behoeften, beschikbare mogelijkheden en eventuele moeilijkheden.

Dat alles vereist dat ook wij ons anders opstellen en nieuwe netwerken creëren waarop de persoon kan steunen. Het uiteindelijk doel is dat z/hij op een dag de steun van Straatverplegers niet meer nodig heeft.

Momenteel genieten 50 personen van de begeleiding door het team “My Way” !

Omdat iedereen een thuis verdient…