Brussel, 20 september 2023

In aanloop naar de Belgische verkiezingen van juni 2024 publiceert de vzw Straatverplegers haar politiek memorandum met als belangrijkste eis de prioritaire toegang tot sociale huisvesting voor dakloze mensen in Brussel. Nu het aantal dakloze en slecht gehuisveste mensen blijft stijgen, is het absoluut noodzakelijk dat de volgende Brusselse regering zich met concrete maatregelen inzet in de strijd tegen dakloosheid.

Huisvesting is nochtans een grondrecht

Dakloosheid is een flagrante schending van het recht op huisvesting, verankerd in de Belgische Grondwet. Voor Straatverplegers is het absoluut noodzakelijk de kwestie van toegang tot betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle woningen centraal te stellen.

Daarom wenst de organisatie de instelling van een prioritair quotum van sociale woningen voor dakloze mensen bij de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM). Het doel is duidelijk: stabiele huisvesting bieden aan de meest kwetsbare mensen om hun re-integratie in de maatschappij te bevorderen. Deze vraag wordt ondersteund door verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van dakloosheid en het recht op huisvesting.

Geestelijke gezondheid en regionaal beleid

Straatverplegers stelt in zijn memorandum nog twee bijkomende eisen. Enerzijds de noodzaak een kwaliteitsvolle begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg te waarborgen door de financiering en de capaciteit van de zorgdiensten te verhogen. Anderzijds is het van belang dat er een gecoördineerd regionaal beleid wordt gevoerd, aangezien de problematiek van dakloosheid zich op het kruispunt van verschillende beleidslijnen bevindt (Sociale bijstand, armoede, huisvesting…).

 

Alarmerende cijfers

In 2022 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ongezien aantal van 7.134 dakloze en slecht gehuisveste mensen, van wie 809 zich in de openbare ruimte bevonden. Deze cijfers betekenen een toename van 18,9% van het aantal dakloze en slecht gehuisveste mensen tussen 2020 en 2022. Sinds 2008 is dit aantal verviervoudigd, wat duidelijk maakt dat er dringend actie moet worden ondernomen.

Over Straatverplegers

Straatverplegers, opgericht in 2005, is een psycho-medico-sociale organisatie die ernaar streeft om daklozen op een duurzame manier uit de straat te halen door de Housing First-methodologie toe te passen en zich in de eerste plaats te richten op de meest kwetsbare mensen. We zijn ervan overtuigd dat een einde van dakloosheid mogelijk is in Brussel en elders.