In het kader van het Europese project "Proximity Health", in antwoord op de moeilijkheden veroorzaakt door de Covis-19 pandemie, heeft Straatverplegers deelgenomen aan uitwisselingen met andere Europese organisaties die actief zijn in de strijd tegen dakloosheid. Dit project heeft geleid tot het opstellen van aanbevelingen voor de begeleiding van dakloze mensen.

10 principes voor de adequate begeleiding van dakloze mensen.

De publicatie is voortgekomen uit uitwisselingen tussen de verenigingen CAT Cooperativa Sociale (Italië), PRAKSIS (Griekenland), et SAMU Social (Roemenië) en omvat 10 fundamentele principes voor de zorg voor dakloze en slecht gehuisveste personen:

 

1. 1. Huisvesting is een bepalende factor voor de gezondheid

2. 2. Noodzaak van een multidisciplinair team

3. 3. Expert door ervaring: erkenning van de rol van peer-helpers

4. 4. Inclusie: zorgen voor toegang tot gezondheidsdiensten zonder discriminatie en stigma

5. 5. Neem de tijd en geef de ruimte

6. 6. Zorg en welzijn van het personeel en preventie van burn-out

7. 7. Focus op doelstellingen en positieve resultaten

8. 8. Telling van daklozen: gegevens op Europees niveau urgent bijwerken

9. 9. De rol van de taalkundige en culturele bemiddelaar

10. 10. Dakloosheid beëindigen in plaats van te beheren!

Lees het document

Over het project  "Proximity Health" 

Het project is uitgevoerd tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2023. Het werd gelanceerd midden in de Covid-19 pandemie, met het doel uitwisselingen te organiseren tussen Europese organisaties die actief zijn op het gebied van de gezondheid op straat.

De doelstellingen van het project waren:

1. Vergroting en verbetering van de kennis van de betrokken organisaties met het oog op een betere planning, uitvoering en evaluatie van lokale en laagdrempelige interventies voor dakloze mensen

2. Bevordering van uitwisselingen om professionele vaardigheden, motivatie en welzijn van teams te verbeteren

3. Formulering van richtlijnen die kunnen worden gebruikt om het werk van verenigingen te verbeteren

4. Vestiging van nieuwe relaties tussen Europese organisaties en versterking van hun respectieve netwerken over kwesties in verband met gezondheid en bestaansonzekerheid

Ontdek de richtlijnen voor de gezondheid van dakloze personen