Organisaties over de hele wereld dringen aan op een betere bescherming van daklozen tegen Covid-19.

Straatverplegers, Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, Samusocial, het Burgerplatform, Doucheflux, Bruss'Help, belangrijke veldspelers in de strijd tegen COVID-19, en vele andere organisaties in België en de rest van de wereld slaan de handen in elkaar om een wereldwijde oproep tot solidariteit en actie te lanceren om daklozen, al dan niet gehuisveste migranten, te beschermen tegen de COVID-19 pandemie. Beschermen, afschermen en herhuisvesten zijn de sleutelwoorden van deze oproep.

Gezien hun grote kwetsbaarheid is het absoluut noodzakelijk dat deze mensen een prioriteit worden voor Covid-19-screening. Deze mannen en vrouwen lopen een reëel risico besmet te worden met het virus. Hun precaire leefomgeving en hun fysieke omstandigheden, die vaak al zeer fragiel zijn, zijn nog verergerende risicofactoren. Het gebrek aan aandacht voor deze specifieke bevolkingsgroep kan de epidemiologische situatie alleen maar verergeren.

Om zichzelf en anderen tegen COVID-19 te beschermen, zijn mensen overal verplicht hun handen te wassen, fysieke afstand te houden en zich te isoleren als ze ziek zijn. Deze maatregelen kunnen echter door veel daklozen en migranten in België niet worden nageleefd vanwege hun precaire levensomstandigheden.

Daarom wordt op donderdag 16 april een oproep tot actie gedaan aan alle organisaties die zich bij de beweging willen aansluiten. Bovendien is er een brief naar de Verenigde Naties gestuurd met het verzoek een standpunt in te nemen over deze kwestie.

Link naar de oproep : https://covid19-protecting-screening-rehousing.com/#close 

Link naar de brief aan de Verenigde Naties

De ondertekenaars van deze oproep zijn alle organisaties die actief betrokken zijn bij de strijd tegen de COVID-19 door het verstrekken van medische en gezondheidshulp, onderdak, sociale steun en preventie aan daklozen.