Als dakloze gemakkelijk je weg vinden naar een gratis openbaar toilet of een drinkfonteintje in Brussel. Dat is de opzet van de stadskaart “Fonteinen met drinkbaar water en gratis toiletten” die wij voor de 10de keer publiceren.

Met deze kaart kunnen dakloze personen makkelijk de installaties identificeren waar ze, ondanks hun moeilijke leefsituatie, hun hygiëne en gezondheid kunnen verzorgen.

Vanaf 4 juli wordt de kaart in een vijftigtal metrostations in Brussel geafficheerd, dankzij de genereuze medewerking van de MIVB.

 

© Pierre Lecrenier

De kaart is in 2021 herzien en bijgewerkt dankzij de inzet van de vrijwilligers van Straatverplegers die alle fonteinen en toiletten hebben geïnspecteerd en gefotografeerd - en in samenwerking met de intiatiefnemers van de gratis app Peesy.be en het HyPer-project van de ULB, een onderzoek naar de problemen van kwetsbare bevolkingsgroepen om aan water te komen.

De kaart bestrijkt het hele Brusselse Gewest met installaties binnen als buiten de Brusselse Vijfhoek. Er zijn nogal wat wijzigingen ten opzichte van de vorige editie (2019); er zijn installaties bijgekomen maar ook verdwenen. Zo is er binnen de Vijfhoek nog slechts één gratis gesloten toilet in vergelijking met 6 in 2019. In het gebied buiten de Vijfhoek zijn er evenwel 9 bijgekomen.

Aan drinkfonteintjes zijn er binnen de Vijfhoek drie nieuwe bijgekomen (dankzij de voetgangerszone) en 17 in de zone daarbuiten. Dat brengt het totaal voor het Brusselse Gewest op 93 drinkfonteintjes.

Hoewel de kaart er oorspronkelijk op gericht was om dakloze personen de weg naar beschikbare installaties te wijzen, kunnen alle bezoekers en bewoners van de stad er hun voordeel mee doen. Want wie is tijdens een wandeling door de stad niet eens overvallen door dorst of een dringende behoefte? Zo sensibiliseert Straatverplegers hen ook voor de moeilijke situatie waarin dakloze personen in de stad moeten overleven.

Meer info: lees het persbericht

 

De kaart « Fonteinen met drinkbaar water en gratis toiletten”

is zowel digitaal als op papier gratis beschikbaar.

Klik hier voor je papieren exemplaar.

Klik hier om de PDF-versie te downloaden.

De kaart is gratis, maar iedere gift om ons werk te ondersteunen is welkom.