Door gebrek aan tijd en Straatverplegers kunnen we niet alle daklozen tegelijk begeleiden. We moeten daarom een keuze maken.

Zodra een persoon die door het “straat-team” opgevolgd wordt, een woonst kan betrekken, wordt hij/zij overgenomen door het “huisvestingsteam”. Zo komt er een plaats vrij voor een andere persoon in de opvolging op straat.

Het lijkt ons normaal onze zorg de concentreren op de meest kwetsbare personen, d.w.z. zij die het grootste risico hebben hun algemene toestand te zien verslechteren of zelfs te overlijden.

© Pierre Lecrenier

In onze selectie hanteren wij 9 criteria:

 • 3 criteria met betrekking tot identiteit of uiterlijk voorkomen:
  • leeftijd: ouder dan 65 of tussen 18 en 25 jaar
  • geslacht: vrouwen zijn kwetsbaarder dan mannen
  • onze index voor sociale integratie (op basis van lichaams-, kledings- en gedragscriteria): lager dan 6
 • 3 medische criteria:
  • medische problemen
  • problemen met de geestelijke gezondheid
  • verslavingsproblemen
 • 3 criteria met betrekking tot de context:
  • afwezig of ontmoedigd netwerk
  • immobiliteit van de dakloze
  • de persoon leeft al verschillende jaren op straat

De patiënten die wij al op straat zijn tegengekomen en die aan sommige van deze criteria beantwoorden, worden geregistreerd voor de “voor-opvolging van actieve daklozen ”, in feite onze wachtzaal. Bij de keuze van de persoon of personen voor opname in de opvolging, komen zij in aanmerking die aan de meeste negatieve criteria beantwoorden. Ondanks het gebruik van deze criteria blijft de keuze altijd zeer moeilijk omdat er eenvoudig nog te veel zeer kwetsbare personen in België zijn. De selectie is altijd bijzonder lastig.

© Pierre Lecrenier