Toegang tot een behoorlijke woning is absoluut noodzakelijk om dakloze mensen weer in de samenleving te integreren. Het is de belangrijkste voorwaarde om zich beter te voelen en de nodige stappen op sociaal vlak of met betrekking tot de fysieke/mentale gezondheid te ondernemen.

Desondanks ondervinden onze patiënten moeilijkheden bij het verkrijgen van een woning: Eileen en Aymeric, sociale werkers bij Straatverplegers, vertellen over hun ervaringen.

Huisvesting als middel om dakloosheid te beëindigen

Eileen opent de video en herinnert eraan dat Straatverplegers de meest kwetsbare dakloze mensen begeleidt, die als zodanig worden beschouwd op grond van critera zoals leeftijd, geslacht, de duur van hun straatleven of problemen aangaande de geestelijke gezondheid of drankgebruik.

Aymeric legt uit dat deze mensen, zodra ze een woning hebben gekregen, allerlei problemen kunnen oplossen (fysiek, mentaal, administratief) en moeilijkheden kunnen overwinnen waartoe ze zich nooit in staat hadden gedacht.

Anders gezegd, dankzij huisvesting wordt duuurzame herintegratie in de samenleving mogelijk.

illustratie - Pierre Lecrenier

De obstakels bij het verkrijgen van een woning

Eileen benadrukt de financiële belemmeringen omdat de meeste begeleide mensen onder de armoedegrens leven. Ze laat ook de administratieve moeilijkheden zien die aan sociale huisvesting kleven evenals de discriminatie waaraan mensen met een gecompliceerde levensloop zijn blootgesteld.

Aymeric onderstreept tenslotte de essentiële rol van de begeleiding bij het overwinnen van deze hindernissen.

Toegang tot betaalbare huisvesting is een politieke keuze!