Een paar weken geleden ontmoette we M.R.* Hij werd bij ons gemeld door een andere VZW waarmee we samenwerken.

M.R. heeft 7 jaar op straat geleefd en zit nu enkele maanden in een opvangcentrum nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen.

M. voldoet niet volledig aan onze opvolgingsciteria, maar gelukkig hebben we een huisvesting beschikbaar en geen van onze patiënten is ‘klaar’ om er snel in te trekken.

Ja, helaas is dit soms de realiteit van het veld. Wij staan soms op gespannen voet tussen de wensen van onze patiënten, de soms zeer lange sociale procedures en de beschikbare accommodatie.

Toen besloten we M.R. in onze follow-up op te nemen en hem snel deze huisvesting aan te bieden.

Het contact werd vrij gemakkelijk gelegd en we begonnen zeer snel samen stappen te ondernemen.

Toen volgde alles. Onze wekelijkse vergaderingen, het bezoek van het appartement (een kleine benedenverdieping appartement met een prachtige tuin!), de ondertekening van het huurcontract, de inventaris van de inrichting en binnenkort M.’s intrek!

Het was een vreemde follow-up, anders dan wat we gewoonlijk doen. M.’s persoonlijkheid heeft zeker geholpen om alles zo snel te laten gaan. M.R. is inderdaad zeer vindingrijk, onafhankelijk en bereidwillig.

Netwerken is dus uiterst belangrijk, want wat we tenslotte allemaal willen is: een einde maken aan dakloosheid. En samen zullen we verder gaan!

Steun ons zodat we ons werk kunnen volhouden !

(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun re-integratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst.