Meneer D is 70. Sinds de jaren zestig woont hij in België. Hij  behaalde er meerdere diploma’s en werkte in verschillende sectoren - maar altijd in het zwart.

Hij heeft namelijk geen papieren.

© P-Y Jortay

Lang geleden geraakte hij door gezondheidsproblemen zijn woning kwijt. Omdat hij op geen enkel recht aanspraak kan maken en alleen staat, slaapt hij sedertdien bij Samusocial.

Zijn situatie is niets minder dan catastrofaal en hij is erg zwak. Na een ernstige ziekte en een zware therapie zou hij een woning  moeten hebben om weer op verhaal te komen. Maar zonder papieren is zijn toestand uitzichtloos. Met zijn gezondheid gaat het heel slecht. Ook moreel zit hij in de put. En daarom grijpt hij naar de fles.

Om hem wat op te beuren vroegen we hem wat hij graag voor zijn verjaardag wilde doen. Hij zei dat ervan droomde weer eens mosselen te eten, want dat had hij al lang niet meer kunnen doen. En zo gingen we met hem op stap om zijn wens te vervullen.
Voor de duur van de maaltijd vrolijkte hem dat wat op. In besloten kring durfde hij ook uit zijn schulp te komen en vertelde hij een paar opmerkelijke gebeurtenissen die zijn leven getekend hebben. Een “cool” moment voor ieder van ons, dat ons ook dichter bij elkaar bracht.

Daarna nam hij afscheid met de mededeling dat hij moest gaan “werken” – wat zoveel betekende als: ik ga weer bedelen.

Ook al zijn de kansen op een goede oplossing zeer beperkt, we blijven hem helpen bij zijn gang door de administratie in de hoop op papieren, een inkomen en een woning. Zodat hij eindelijk rust zou kunnen vinden en voor zichzelf zorgen.

Steun ons zodat we ons werk kunnen volhouden !

(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun re-integratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst. Er is geen rechtstreeks verband tussen de mensen op de foto’s en het hier bovenstaande verhaal.

© P-Y Jortay - Straatverplegers 2020