Mevrouw V. verblijft  momenteel in een onthaalhuis. Daarvoor kende haar parcours alle denkbare hoogte- en dieptepunten: van rusthuizen naar ziekenhuizen, van leven op straat naar opvangcentra, en vice-versa – totdat ze uiteindelijk na meerdere jaren weer een eigen woonst kon betrekken.

© Pierre Lecrenier

Onze relatie met mevrouw V. blijft wankel en botsingen zijn soms niet te vermijden. Zoals blijkt uit de momenten van grote spanning die we tijdens de afgelopen jaren beleefden. Toen zij op zichzelf woonde, ging haar gezondheid soms zodanig achteruit dat ons team echt voor haar leven vreesde. Alleen wonen leek voor haar geen oplossing meer. Wij hebben haar daarom verschillende keren van nabij in rusthuizen gevolgd - maar ook dat bleek haar niet goed te bekomen.

Mevrouw kwam weer op straat terecht, maar uiteindelijk besloten we samen dat het tijd werd het nog eens met individuele huisvesting te proberen. Voor de collega’s die haar hebben gekend toen het in haar laatste woonst helemaal misging, baart de terugkeer naar een appartement flink wat zorgen.

Desondanks zijn we het er allemaal over eens dat we het opnieuw moeten proberen, mits intensieve ondersteuning, vooral met veelvuldige hulp aan huis. Met het risico dat wij (en zij) ons vergissen - maar tenslotte geldt voor Housing First: blijf proberen, zet alles op alles!

Mevrouw V. is nu al een paar maanden van de drank en zorgt werkelijk goed voor zichzelf.

Allengs heb ik een hechte band met haar kunnen smeden. We kennen elkaar goed en praten over de muziek waar we naar luisteren, de boeken die we lezen, de samenleving van vandaag. We hebben beiden een duidelijke mening over allerlei vraagstukken en wisselen regelmatig onze kennis en opinies uit over onderwerpen als feminisme, demonstraties, migratie, filosofie, drugs, enz. We zijn het soms oneens en dat leidt wel eens tot verhitte discussies. Soms krijg ik e-mails van haar waarin ze mij uitlegt wat participatieve democratie betekent. Dan weet ik waar we het de volgende keer over zullen hebben. In sommige mails zitten alleen één of twee nummers van haar favoriete rock bands met een aansporing mijn muzikale cultuur uit te breiden.

Volgende week betrekt mevrouw V. weer op haar eentje een woning waar zij door andere collega’s van de huisvestingsafdeling zal worden gevolgd.

Het ga u goed, verder, Mevrouw V.!

 

Huisvesting en intensieve begeleiding gaan hand in hand om een eind te maken aan dakloosheid. Daarop zetten we bij Straatverplegers dan ook volop in.

Steun ons zodat we ons werk kunnen volhouden.

 
 
(*) We stellen alles in het werk om de privacy van onze patiënten te beschermen en ons beroepsgeheim te respecteren. Toch willen we getuigen hoe onze patiënten moeten overleven en hoe we samen aan hun re-integratie werken. Daarom zijn namen van personen en plaatsen weggelaten of veranderd en reële situaties in een andere context geplaatst.