De actie van de Straatverplegers Luik

Voor Straatverplegers is er geen herstel mogelijk zonder huisvesting. We werken niet als urgentiedienst maar kiezen voor duurzame re-integratie, via een globale psycho-sociaal-medische opvolging, herhuisvesting en begeleiding aan huis.

Onze actie is aanvullend op die van andere organisaties die actief zijn met het publiek van dakloze mensen in Luik. “We bieden een antwoord op de behoeften van de meest kwetsbare mensen, die mentale en/of fysieke gezondheid-, hygiëne- en verslavingsproblemen combineren, door ze terug in contact te brengen met het bestaande medisch-sociale systeem. Vervolgens zoeken we een woning voor hen.” legt Emmanuelle uit, co-coördinator van de Luikse afdeling van Straatverplegers.

 

Steun onze werking in Luik

 

De VZW Straatverplegers/infirmiers de rue is sinds 2019 actief in Luik. Het pluridisciplinaire team bestaat momenteel uit tien personen: 3 verpleegkundigen, 3 sociale assistenten, 1 opvoeder, 1 huisvestingsmanager en 2 co-coördinatoren.

Om het hoofd boven water te houden, hebben we jouw hulp nodig!

In 2020 waren er in Luik bijna 500 dak- en thuisloze mensen ... Dit zijn evenveel mensen die recht hebben op onderdak. Tussen 2019 en 2023 zullen we bijna 20 mensen hebben herhuisvest, maar dit cijfer blijft onvoldoende als we het aantal mensen zien dat nog steeds op straat slaapt!

Kom nu in actie om een einde te maken aan de dakloosheid in Luik: verzeker de duurzaamheid van onze actie door je onmisbare financiële steun te verlenen aan ons team en door onze capaciteit in stand te houden om vitale ondersteuning aan onze patiënten te bieden.

Je wil geen dakloosheid meer in Luik ?

Waarom Straatverplegers Luik steunen?

Gaïd, coördinator van Straatverplegers Luik, legt uit: “Als we het fenomeen dakloosheid in Luik willen indijken, moeten we onze inspanningen verdubbelen. We ontvangen af en toe giften en eenmalige subsidies, maar helaas is dit niet genoeg om ons werk, hoewel essentieel, voor de mensen die op straat slapen volledig te financieren.”

Uw gift, ongeacht het bedrag, heeft impact. Je garandeert mee de financiering van de activiteiten van Straatverplegers Luik zodat we dit en de volgende jaren de dakloze mensen van de Vurige Stede kunnen blijven ondersteunen en herhuisvesten!