We konden met dit project al zes mensen huisvesten. Dat is een goed begin, maar er is meer nodig. Vele andere mensen hebben ook dringend een woonst nodig. Daarom : draag nu bij aan onze online donatiecampagne voor de bouw van een volgende modulaire woning! Met elke euro komt ze een stapje dichterbij.

Te weinig betaalbare woonsten? Laat ons ze zelf bouwen!

In Brussel zijn meer dan 5.000 mensen slecht gehuisvest, van wie er meer dan 750 op straat leven. Snelle huisvestingsoplossingen zijn essentieel om deze crisis aan te pakken en een einde te maken aan dakloosheid.

Het project "woonmodules", dat Straatverplegers in 2018 lanceerde, heeft tot doel dakloze mensen op een duurzame manier te herhuisvesten en te ondersteunen in verplaatsbare woonmodules.

Zo’n woonmodule is een kwalitatief houten prefab-huis van 26 m2 dat kan worden verplaatst. Deze "tiny houses" kunnen worden geïnstalleerd op braakliggende terreinen in afwachting van verdere ontwikkeling. Daardoor kunnen de uiteindelijke kosten van de huisvesting sterk worden gedrukt.

Steun ons project !

modules

Een concept op maat van onze patiënten

Het doel van Straatverplegers is de meest kwetsbare mensen van de straat te halen en hen een veilige huisvesting te bieden.

Een vaste woonst vinden kan echter ingewikkeld zijn voor iemand die lange tijd op straat heeft geleefd. Het concept van de woonmodules – o.a. als overgangswoning – spreekt sommige van onze patiënten dan ook sterk aan.

"We weten dat er niet één juiste huisvestingsoplossing bestaat, maar de woonmodules bewijzen dat alles mogelijk is en dat er wel degelijk oplossingen bestaan"

zegt Maxime Bonaert, projectmanager Woonmodules.

"Onze woonmodules voldoen aan de woonnormen van de stad Brussel. Zij zijn dus een oplossing op zich. Maar ze hebben ook het grote voordeel dat ze heel weinig kosten voor de patiënten, vermits er geen gemeenschappelijke lasten zijn zoals in een appartement"

voegt Olivier Vadi, Huizenjager bij Straatverplegers, eraan toe.

Zes mensen gehuisvest in Vorst

Dankzij de steun van citydev.brussels en de gemeente Vorst, konden we zes woonmodules installeren in Vorst.

Op 2 juni 2022 organiseerden we een kleine inhuldiging om de buurt vertrouwd te maken met het project, dat in hu wijk een plaats gekregen heeft.

Laurent is goed gesetteld en op zijn gemak. "Ik besef dat als ik iets langer op straat was gebleven, ik er nooit uit zou zijn gekomen. Ik wilde zo niet sterven, op de stoep, met mensen die langsliepen en niet stopten...". Hij komt oorspronkelijk uit Vorst en zijn nieuwe buurt bevalt hem goed: "Het is erg rustig, je hoort de buren niet veel. Het is zeer goed geïsoleerd, en we hebben een prima uitzicht. »

Voor Robert, die 20 jaar op straat leefde, is het een nieuw leven in een formaat dat bij hem past. Hij verlangt maar één ding:

"Ik zou willen dat de andere mensen die nog op straat leven, ook een woonmodule konden krijgen. Zo zouden ze hun leven terug kunnen oppakken."

modules

Er zijn nog wachtenden voor een module

 Bij Straatverplegers zijn we ervan overtuigd dat de sociale reïntegratie van de meest kwetsbare dakloze mensen in de eerste plaats huisvesting vereist. Dit is de "Housing First"-aanpak.

Maar het is geen geheim dat het aanbod aan betaalbare woningen in Brussel belachelijk laag is in vergelijking met de vraag.

Meerdere dakloze mensen, die leefden zoals Laurent en Robert voorheen, wachten momenteel nog op een module. Zonder woonst zitten ze vast in een zeer hachelijke en onzekere situatie.

Daarnaast zijn er nog anderen die momenteel in het ziekenhuis liggen, in een ontwenningskliniek verblijven, in de gevangenis zitten ... die geen oplossing hebben wanneer ze de instelling verlaten. Olivier Vadi legt uit:

"deze mensen geen andere keuze hebben dan de straat. Maar zonder huisvesting of stabiliteit bevinden zij zich in een zeer kwetsbare situatie. En verenigingen zoals Straatverplegers moeten zich dan over hen ontfermen en proberen de schade te herstellen".

Waarom een donatie?

Wij doen een beroep op uw engagement en uw vrijgevigheid omdat wij ervan overtuigd zijn dat onze woonmodules een duurzaam antwoord zijn op de dringende behoefte aan betaalbare huisvesting in Brussel.

De gevolgen van de gezondheidscrisis in combinatie met de stijging van de materiaalprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne vertragen bovendien de bouw en renovatie van andere zogenaamde conventionele woningen.

De bouwtijd voor de modules bedraagt slechts zes weken en zijn daardoor een snel en kosteneffectief antwoord op het probleem.

Het project heeft zijn testfase met succes afgerond. Nu is het van belang dat het verder kan worden uitgerold in andere gemeenten en door andere geïnteresseerde partijen. De volgende modules zijn gepland voor Neder-over-Heembeek. In de toekomst willen we het project ook graag in Luik uitrollen.

Straatverplegers zorgt voor de logistieke en juridische aspecten, alsook voor de partnerschappen. Het enige wat nog rest is de financiering van de bouw van nieuwe modules en geschikte terreinen!

Raakt dit project u?

Doel: een nieuwe woonmodule voor onze patiënten

 We zoeken langs vele wegen naar de nodige financiering van de modules. We spreken overheden en investeerders aan, mecenassen, sponsors … Maar ook individuele burgers kunnen bijdragen. Via deze campagne willen we graag uw steun vragen voor de aankoop van één woonmodule.

Elke module kan in de loop der tijd verschillende mensen ten goede komen in hun sociale re-integratieproces.

Eén woonmodule bouwen kost 45.000 euro. Dat is te vergelijken met de prijs van niet meer dan een garage in Brussel! Voor dat geld bouwen wij een volwaardige woonmodule … maar daarvoor hebben we uw bijdrage nodig.

Want enkel samen maken we een eind aan dakloosheid !

 

Zin om meer te weten ?

Bekijk hier de reportage van de VRT over onze woonmodules!