De cijfers zijn verschrikkelijk. Brussel telt meer dan 5.300 dak-en thuislozen, mensen die geen eigen thuis hebben en in opvangcentra, of onthaalhuizen slapen. Meer dan 700 van hen moeten zelfs buiten slapen.

In Luik, tellen we ook zo'n 500 dakloze mensen.

We kunnen niet gewoon zeggen, ze hebben 'pech' gehad'. Samen kunnen we een eind maken aan dakloosheid!

Ik draag ook bij aan het eind van dakloosheid

Omschakelen van crisismanagement naar duurzame oplossingen

Op ronde

Voor Straatverplegers vzw, net als voor vele andere hulpverleners die actief zijn op het terrein, is het einde van dakloosheid geen verre droom.

Over de laatste tien jaar kon Straatverplegers al meer dan 170 mensen herhuisvesten.

Toch lijkt het aantal dakloze mensen in de Brusselse straten niet af te nemen, integendeel zelfs. Waar knelt het schoentje?

Het is de hoogste tijd dat onze samenleving dakloosheid niet langer als ‘normaal’ beschouwt. Het beleid moet veranderen: reële, duurzame oplossingen hebben voorrang op noodmaatregelen als winterplannen of nachtopvang, end.

Uit de straat geraken, het kan!

Echte oplossingen

1. Betere preventie door de mazen in het sociale en medische vangnet te dichten. Zo hoeven mensen niet langer op straat terecht te komen door tegenslagen van economische of familiale aard of door lichamelijke of gezondheidsproblemen.

2. Een beleid gericht op de creatie van en toegang tot woongelegenheid die betaalbaar is voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

3. De individuele begeleiding versterken van wie vandaag op straat leeft, evenals van diegenen die reeds werden geherhuisvest, zowel op het vlak van gezondheid als op administratief vlak.

Lees ons persbericht

In afwachting dat de mentaliteit in die zin wijzigt, blijft Straatverplegers, in nauwe samenwerking met haar partners in het netwerk van sociale en medische organisaties, haar activiteiten op het terrein verderzetten. Die bestaan er o.a. in de meest kwetsbare dakloze mensen intensief te begeleiden naar hun re-integratie en herhuisvesting en ook nog daarna, om terugval naar de straat te vermijden.

Eindelijk thuis!

Budget rond maken

Ons werk bestaat uit een zeer intensieve begeleiding, die heel wat menselijke en financiële middelen vraagt. Zelfs al ontvangen we vandaag ook al heel wat overheidsmiddelen, die volstaan niet om onze volledige werking te financieren.

Om die kloof te dichten, is de steun van private foundations, bedrijven en particulieren zoals u dus meer dan ooit nodig.

Uw gift telt!

Elke gift is welkom op het rekeningnummer van Straatverplegers vzw: BE91 0014 6955 767 of

doe hier een online gift

1000 maal DANK voor jullie steun!

Onze campagne wordt dit jaar fantastisch gesteund door KBC-Brussels, de Nationale Loterij, Groupe santé CHC, Prefer, Producteam, drukkerij Hecht en Expansion en door verschillende Brusselse en Luikse media.

Disclaimer

We betreuren dat, omwille van de gebruikte beeldtaal, sommigen denken dat deze campagne IKEA viseert. Niets is evenwel minder waar. IKEA steunt de strijd tegen dakloosheid en onderneemt daarvoor ook concrete acties, bijv. op het vlak van huisvesting van alleenstaande ouders. Met Straatverplegers zijn we geregeld klant bij IKEA.

De impact van uw gift:

  • 170 zeer kwetsbare dakloze mensen duurzaam geherhuisvest.
  • 50 mensen op jaarbasis begeleid van de straat naar een woonst.
  • 70 geherhuisveste mensen op jaarbasis opgevolgd aan huis
  • Een mentaliteit die verandert: ja, het einde van dakloosheid is mogelijk!

Doe meemet de Brussels Sleep Out!

Ga de uitdaging aan en breng de lange winternacht van 17 december buiten door om aandacht te vragen voor dakloosheid.
Ontdek alles over deze actie

Brussels Sleep Out

© Fotos: Pierre-Yves Jotray & Straatverplegers vzw