Zich wassen, zich omkleden, naar het toilet gaan, water en voedsel vinden; deze vitale behoeften zijn voor bijna een derde van de mensen die op straat leven geheel of gedeeltelijk onbereikbaar.

Dat blijkt uit de recente actie "Een ontmoeting voor een woning" in het kader van de Campagne 400Daken.

De actie vond plaats van 28 tot 30 september in het hele Brusselse Gewest.

Samen met honderden vrijwilligers deden we een bevraging bij de dakloze mensen om hun medisch-sociale behoeften in kaart te brengen, met als doel gerichtere oplossingen voor hun huisvesting te vinden.

Nog een paar verontrustende cijfers:

  • 31,5 % van de bevraagde mensen is zeer kwetsbaar (op een gestandaardiseerde schaal).
  • 54,8% heeft sinds het begin van de Covid-crisis (medio maart 2020) geen enkel onderdak gehad
  • 28,6% heeft een chronisch gezondheidsprobleem dat een of meer vitale organen aantast.
  • 44% werd al eens aangevallen of geslagen in de straat

Wilt u meer weten