Omschakelen van crisismanagement naar duurzame oplossingen

Met een stuk karton benoemd als ‘Matras Malsjäns’ lanceert Straatverplegers opnieuw haar campagne om het Brusselse en Luikse publiek te sensibiliseren voor de idee dat een stad zonder dakloosheid mogelijk is. Daarnaast roept de campagne op tot financiële steun om onze acties in die zin verder mogelijk te maken.

De campagne is mee mogelijk gemaakt dankzij de steun van bedrijven als KBC-Brussels, Nationale Loterij, CHC groupe santé, Prefer, Producteam, Hecht en Expansion en van verschillende Brusselse en Luikse media.

Affiche Malsjäns

Voor Straatverplegers vzw, net als voor vele andere hulpverleners die actief zijn op het terrein, is het einde van dakloosheid geen holle slagzin. Al bijna vijftien jaar toont de organisatie aan dat het werkelijk mogelijk is dakloze mensen uit de straat te halen, zelfs diegenen die algemeen als ‘verloren’ beschouwd worden omdat ze al jarenlang op straat leven.

Over de laatste tien jaar kon Straatverplegers al meer dan 140 mensen herhuisvesten..

Toch lijkt het aantal dakloze mensen in de Brusselse straten niet af te nemen, integendeel zelfs. Waar knelt het schoentje?

Voor Straatverplegers is het de hoogste tijd dat onze samenleving dakloosheid niet langer als een ‘normaal’ fenomeen beschouwt. En dat onze overheden een ommekeer maken in hun beleid: van noodmaatregelen als winteropvang en hitteplannen of nachtopvang, naar reële, duurzame oplossingen.

Pech en dus op straat?

Echte oplossingen

De echte oplossingen liggen inderdaad elders. Eerst en vooral is er nood aan een betere preventie. Dat kan door de mazen in het sociale en medische vangnet te dichten zodat mensen niet langer op straat hoeven terecht te komen door tegenslagen van economische of familiale aard of door lichamelijke of gezondheidsproblemen. Vervolgens zijn er maatregelen nodig m.b.t. de creatie van en toegang tot woongelegenheid die betaalbaar is voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Tenslotte is het nodig de individuele begeleiding van wie vandaag op straat leeft, evenals van diegenen die reeds konden geherhuisvest worden, te versterken, zowel op het vlak van gezondheid als op administratief vlak.

In afwachting dat de mentaliteit en het beleid in die zin wijzigen, blijft Straatverplegers, in nauwe samenwerking met haar partners in het netwerk van sociale en medische organisaties, haar activiteiten op het terrein verderzetten. Die bestaan er o.a. in de meest kwetsbare dakloze mensen intensief te begeleiden naar hun re-integratie en herhuisvesting en ook nog daarna, om terugval naar de straat te vermijden.

Eindelijk thuis!

Budget rond krijgen

Het gaat om zeer intensieve begeleiding, die heel wat menselijke en financiële middelen vraagt. Zelfs al wordt de organisatie vandaag door de overheid ondersteunt, ze merkt dat die middelen niet volstaan om de hele werking te dekken.

Om die kloof te dichten, is de steun van private foundations, bedrijven en particulieren dus meer dan ooit nodig.

Uw gift telt!

Elke gift is welkom op het rekeningnummer van Straatverplegers vzw: BE91 0014 6955 7676 of

Doe uw gift online