Ex-dakloze mensen stimuleren hun leven terug in eigen handen te nemen en hen zodanig te verankeren in hun nieuwe woonst dat ze er nooit meer weg willen. Dat is in een notendop de opdracht van het project “My Way” dat we begin dit jaar opstartten. Daarmee willen we voorkomen dat die mensen na verloop van tijd toch terug op straat zouden belanden.

Om de lancering van het project te ondersteunen, gaan we zoek naar 15.000€ via onze crowdfundingactie "Wakker hun levensvlam aan!".

Onze herhuisveste patiënten zijn nog steeds een zeer kwetsbare doelgroep. Het zijn mensen die het contact met de gewone wereld lang kwijt waren en daar zowel lichamelijke als psychische littekens van overhouden. Zij kunnen daardoor ook weer snel het spoor bijster raken en terugvallen op straat.

Daarom is het voor deze mensen belangrijk om perspectieven te hebben die hen motiveren ‘s morgens op te staan, zoals wandelen in de natuur, tuinieren, naar muziek luisteren, ... Al deze projecten stellen hen in staat hun leven te verankeren en zich te nestelen in hun woning.

In dit nieuwe project "My Way" gaat een multidisciplinair team van verpleegkundigen en maatschappelijk werkers met deze mensen op zoek naar die perspectieven. Vervolgens ontwikkelen zij samen geleidelijk een levensproject dat hen zal helpen bij hun reïntegratie.

"Bij "My Way" spreken we niet meer van patiënten, maar van projectpartners", legt Gaëlle Guerrero, teamcoördinator, uit. "Iedereen draagt op zijn eigen manier bij en alles wordt samen besproken. Het is belangrijk dat mensen al hun interne en externe capaciteiten en middelen aanspreken. Op die manier worden zij zich er steeds meer van bewust dat zij zelf over de nodige kwaliteiten beschikken om hun problemen op te lossen en niet terug te vallen. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat ze op termijn Straatverplegers niet langer nodig hebben."

"My Way" zal aanvankelijk 52 mensen begeleiden. Het project wordt gedeeltelijk gesubsidieerd en gedeeltelijk zelf gefinancierd. De 15.000 euro die via crowdfunding wordt opgehaald, laat toe een deel van de werkingskosten van "My Way" te financieren, maar bovenal zullen de mensen hun project kunnen starten en zo opnieuw contact de kleine geneugten ontdekken die het leven de moeite maken !

Draag bij aan onze crowdfunding en laten we samen een einde maken aan dakloosheid!