De krant La Libre publiceert vandaag een indringend artikel over de zorgwekkende situatie waarin de verenigingen die dakloze mensen helpen zich bevinden. Straatverplegers sluit zich aan bij de alarmkreet van ‘t Eilandje en Spullenhulp: ook wij moeten onze activiteiten aanpassen en onze begroting naar beneden bijstellen, terwijl de daklozenpopulatie alsmaar toeneemt.

 

Een golf van stress voor de daklozensector 

Travailleurs qui sortent du métro

Onze collega’s Spullenhulp en ‘t Eilandje slaan alarm: de onzekerheid onder de bevolking neemt toe en steeds meer mensen raken dakloos, maar de middelen van de sector houden geen gelijke tred.

Vandaag staat de daklozensector voor een grote uitdaging en sommige organisaties dreigen hun werking danig te moeten terugschroeven. Gelukkig blijft dit bij Straatverplegers nog beperkt, maar de situatie is er niet minder delicaat om.

Straatverplegers houdt de moed er in

Allereerst kunnen wij rekenen op de steun van een groot aantal donateurs. Wij danken hen van harte!

De inkomsten houden echter geen gelijke tred met de stijging van de uitgaven: indexering van de lonen, energiekosten, enz. De subsidies blijven onzeker en ontoereikend.

Om het ergste te voorkomen moet Straatverplegers ook haar budget voor 2023 herzien, zowel in Brussel als in Luik.  

We proberen optimistisch te blijven, maar onze activiteiten worden wel degelijk beïnvloed:

  • Terwijl we al een tekort aan personeel hebben, moeten we vervangingen en reeds geplande aanwervingen beperken
  • Bepaalde projecten worden opgeschort om het veldwerk, de raison d'être van onze vereniging, veilig te stellen.
  • We herzien onze objectieven om ze in overeenstemming te brengen met onze middelen
Travailleurs parlent avec un patient

De sleutel? Solidariteit!

Intern zoeken we naar oplossingen en reorganiseren we ons... De teams herzien hun werkzaamheden en steunen elkaar.

En zoals altijd blijven wij solidair met de andere organisaties uit de sector en onze begunstigden. We geven niet op om een eind te maken aan dakloosheid! ✊

Elke donatie is essentieel

Maar het aantal mensen op straat blijft groeien. Zonder extra middelen zal de situatie verder verslechteren.

Als je kan, steun ons