Op straat leven is fataal in ieder seizoen.

Indien er in de winter noodopvang wordt georganiseerd, is dat seizoen niet noodzakelijk het gevaarlijkste. In het voorjaar evenwel sluiten de meeste centra voor noodopvang hun deuren en dan staan honderden mensen weer op straat, met alle gevolgen vandien (verwarring, isolement, enz.)

Bovendien lijden de meeste dakloze mensen het hele jaar door aan chronische fysieke of mentale problemen, wat ze in ieder seizoen heel kwetsbaar maakt.

Bij zomerse hittegolven lopen deze mensen het risico van uitdroging of hartproblemen, wat gevaarlijk is als ze niet op tijd worden verzorgd.

Net als in andere seizoenen, staan we klaar om te helpen met een oog op de specifieke gevaren.

’s Winters is het grootste gevaar de koude met onderkoeling als het meest voorkomende risico. Bevriezing met eventueel amputatie als gevolg, is een ander, minder frequent risico.

Om zulke ongelukken te voorkomen hebben we twee preventiemiddelen ontwikkeld: de affiche “Kou” en de informatiefiche “Onderkoeling” (die op onze site kunnen worden gedownload).

 

Dit zijn de drie adviezen die we het pubiek voor dergelijke gevallen willen geven:

  1. Geef dakloze mensen geen thee of koffie, want deze dranken stimuleren, net als alcohol, warmteverlies en hebben een diuretische werking. Geef liever een andere warme drank: bijvoorbeeld soep of chocolade.
  2. De symptomen van lichte onderkoeling zijn makkelijk herkenbaar (bibberen, verwarring, ongecoördineerde loopbewegingen), maar die van zware onderkoeling worden vaak onderkend: verward handelen, weigeren van hulp, abnormaal gedrag, geen bibberen, stijve spieren, bewusteloosheid,…
  3. Als je denkt met een geval van zware onderkoeling te maken te hebben, kan je het beste een ambulance bellen (100). De getroffen persoon moet geleidelijk in een medisch centrum opgewarmd worden, beetje bij beetje. Te snelle opwarming kan gevaarlijk zijn.

 

Bij Straatverplegers doen we er alles aan om onze dakloze patiënten met een medisch centrum of een huisarts in verbinding te stellen opdat hun gezondheid op de beste plaats en langdurig wordt verzorgd. Zelfs als we  mensen op straat verzorgen, doen we dat in de eerste plaats om een vertrouwensband te scheppen. Waar het ons om gaat is dat de persoon weer een actief burger wordt en op termijn een woning betrekt – want dat is de enige manier om fysieke en mentale gezondheid te verbeteren.