Sedert 2006 heeft Straatverplegers al meer dan 200 mensen in Brussel en Luik opnieuw aan een woning geholpen. In het kader van de campagne "Gift na gift bouwen we aan een toekomst voor dakloze mensen" vertellen Emilie Meessen, medeoprichtster, en Pierre Ryckmans, arts, over de inzet van de VZW bij de zorg voor dakloze mensen door middel van huisvesting.

Straatverpleegsters - Een patiënt krijgt zijn eerste maaltijd thuis

Van medische hygiëne tot huisvesting

Vanaf haar begin in 2006 in Brussel heeft Straatverplegers haar werk gericht op de hygiëne en de medische verzorging van dakloze mensen. Emilie: “Werken aan hygiëne herstelt het zelfvertrouwen, medische zorg herstelt de visie dat de persoon langer zal blijven leven. En toen we daaraan regelmatige ondersteuning toevoegden, met een persoonlijkere follow-up, realiseerden we ons dat, zolang mensen op straat bleven, het risico op overlijden hoog bleef. Daaom hebben we ons vanaf 2010 intensief ingezet om onze patiënten weer een woning te bezorgen.”

Huisvesting als antwoord op de uitdaging van dakloosheid

Bij straatwerk draait alles om het creëren van een band en het inzetten van verschillende middelen, waaronder hygiëne, om onze dakloze patiënten te motiveren om van de straat te komen. Pierre: “We zijn met de huisvesting begonnen omdat we zagen dat de mensen op straat voortijdig bleven sterven, zelfs met hygiënische en medische zorg. Zodra deze mensen opnieuw gehuisvest zijn, neemt het huisvestingsteam de begeleiding over en gaat intensiever werken aan de gezondheid en de inclusie. En dat werkt! Op het terrein was het sneeuwbaleffect tastbaar waardoor ook anderen begonnen te geloven in de mogelijkheid van duurzame huisvesting. Hetzelfde effect werd in Luik vastgesteld waar Straatverplegers sedert 2019 werkt.”

Doe een gift om dakloze mensen een toekomst te geven

Straatverpleegsters - Een dakloze patiënt is opnieuw gehuisvest en naar haar verpleeghuis gebracht

Het belang van huisvesting bij de zorg voor dakloze mensen

Huisvesting is de sleutel en het startpunt om de problemen van dakloze mensen op te lossen. In een woning kunnen ze hun leven en gezondheid weer onder controle te krijgen, zich veilig voelen en weer in de samenleving integreren. Met andere woorden, huisvesting redt levens.

Pierre: "We moeten dus zoveel mogelijk huisvestingsoplossingen vinden. Maar we moeten weten wat de persoon echt nodig heeft en ons daaraan aanpassen. Individuele accommodatie is niet altijd de beste oplossing. Sommige mensen zullen zich veiliger voelen als ze bijvoorbeeld in een instelling zijn ondergebracht.”

Housing First: herintegratie door huisvesting, zonder voorwaarden

Toegang tot huisvesting, zonder voorwaarden, is de eerste stap in het herintegratieproces. Emilie: "Om de kans op herintegratie van onze patiënten te vergroten, zijn we begonnen aan het avontuur “Housing First”. Onze teams begeleiden de patiënten vervolgens in alle aspecten van hun leven om ervoor te zorgen dat ze in die woningen blijven.”

Doe nu een gift

Het einde van dakloosheid is mogelijk

De visie van Street Nurses is in de loop van de tijd geëvolueerd van een eenvoudige medische behandeling naar een gewaagde verklaring: het einde van dakloosheid is mogelijk. Emilie: "Met een decennium aan ervaring in Housing First hebben we laten zien dat het verschaffen van woningen een wapen is in de strijd tegen dakloosheid. Maar dat veronderstelt dat onze patiënten over betaalbare, duurzame en aangepaste huisvesting kunnen beschikken.”

Help ons dakloze mensen weer een woning te bezorgen!