Het is 2023 en er zijn nog steeds vele mensen die in mensonwaardige omstandigheden op straat slapen. Meer dan 800 in Brussel; meer dan 200 in Luik. Om hun herintegratie in de samenleving te garanderen moeten ze kunnen beschikken over een duurzame, betaalbare, kwaliteitsvolle woning.

Willen jullie ook dat de dingen veranderen? Help ons dan bij het bouwen van een wereld zonder dakloosheid.

Onze missie : dakloosheid beëindigen

De VZW Straatverplegers zet zich in voor de meest kwetsbare dakloze mensen met veel fysieke en mentale gezondheidsproblemen die al meerdere jaren op straat leven.

Ons doel is duidelijk: hun weer een woning te geven en hen helpen hun leven weer op te bouwen. Dat is een langdurige maar essentiële opdracht. Mensen op straat aan hun lot overlaten is onmenselijk en kost de samenleving meer dan hen duurzaam te herintegreren.

Met jullie hulp lukt ons dat.

Doe een gift

 
maraude

Waarom is een woning essentiëel?

Dakloosheid is niet onvermijdelijk. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd en herstel is alleen mogelijk in menswaardige omstandigheden. Een woning is de eerste stap naar een nieuw leven vol mogelijkheden.

"Dakloosheid oplossen is niet enkel mogelijk. Het is een voorwaarde om het leven en de gezondheid van dakloze mensen aanzienlijk te verbeteren. Het is ons wapen in de strijd tegen armoede en uitsluiting."
- Pierre Ryckmans, medisch coordinator bij Straatverplegers

Dat is de reden waarom al ons streven naar herintegratie er in de eerste plaats op gericht is mensen weer een duurzame, betaalbare en kwaliteitsvolle woning te verschaffen.

Hoe kan je helpen ?

Dakloosheid Is niet onvermijdelijk als we samenwerken: help ons een toekomst op te bouwen waarin niemand meer op straat hoeft te leven.

> Doe vandaag nog een gift*

Met jullie bijdrage kunnen we de eerste steen leggen om voor deze kwetsbare mensen een betere toekomst op te bouwen. Iedere Euro helpt en brengt iemand dichterbij de veiligheid en stabilitet van een eigen thuis.

*FISCAAL ATTEST Indien het jaarlijks totaalbedrag van uw giften groter is dan 40 €, ontvangt u een fiscaal attest waarmee u het bedrag kan aftrekken van uw belastingen. Daardoor kost een gift van 40 € u slechts 22 €. (45 % vermindering).

Bouw een betere toekomst

 

 

De Nationale Loterij is meer dan alleen een spel
Talrijke Belgen doen en af toe voor een klein bedrag mee aan de Nationale Loterij. Dankzij al die spelers kan de Nationale Loterij ontelbare organisaties en projecten ondersteunen in de sport, het wetenschappelijk onderzoek, de cultuur, en sociale solidariteit zoals de VZW Straatverplegers. Zo bouwen we samen aan een warmere en hechtere samenleving. #meerdanspelen