We krijgen ook in België weer te maken met hittegolven. Die brengen ook dakloze mensen in gevaar. Want in tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is het leven op straat in de zomer nauwelijks gemakkelijker te  verdragen dan tijdens de winter.

Wat zijn de risico’s, de goede praktijken en aanbevelingen? Hier is een geheugensteuntje van Dr Pierre Ryckmans, medisch coördinator van Straatverplegers.

Ook tijdens de zomer is het leven op straat gevaarlijk

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is het leven op straat tijdens de zomer niet veel makkelijker te verdragen dan in de winter. “Het verschil zit vooral in de “Winterplannen” die ieder jaar in werking worden gesteld, terwijl voor hittegolven weinig maatregelen worden genomen.”

Bepaalde factoren kunnen de gezondheid van onze patiënten op straat ondermijnen. “De dag buiten doorbrengen, zonder zich tegen de zon te kunnen beschermen en zich te kunnen opfrissen, verhoogt in  belangrijke mate het risico van ziektes als gevolg van een zonnesteek en uitdroging.”

homme à l'ombre d'un arbre

 

Het is moeilijk voor dakloze mensen een strategisch schaduwplekje te vinden om te kunnen bedelen, wat vaak nodig is om eten en drinken te kunnen kopen.

De drinkwaterfonteintjes zijn niet altijd makkelijk bereikbaar, of functioneren niet altijd, zodat in de loop van de dag minder fris water beschikbaar is.

Bovendien “is het gevaar van uitdroging groter voor patiënten die alcohol gebruiken, wat op den duur gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals nierfalen.”

Enfant qui boit l'eau d'une fontaine

 

Wat doet Straatverplegers bij een hittegolf?

In de eerste plaats doen de straatteams aan preventie. “Tijdens onze rondes wijzen we onze patiënten erop hoe belangrijk het is genoeg te drinken en zich tegen de zon te beschermen.”

Het Brusselse “Plan van de drinkwaterfonteintjes” van Straatverplegers is daarom zo nuttig voor hen. “We raden hen aan dit instrument te gebruiken om het dichtsbijzijnde drinkwaterfonteintje te vinden.”

En dat is niet alles: “We raden bovendien aan een hoofddeksel  te dragen en we kunnen dat verstrekken dankzij de kledingvoorraden die wij als gift ontvangen.”

Ook jullie kunnen dakloze mensen helpen

Het is altijd mogelijk hulp te bieden aan mensen die op straat leven, maar hun behoeften veranderen met de seizoenen.

Het beste is hun situatie met hen te bespreken. Sommige mensen beschikken bijvoorbeeld gemakkelijk over drinkwater, maar hebben geen geschikte kleren. En sommigen zijn meer gevoelig voor de zon dan anderen.

 

Een pleister op een houten been

Alle beetjes helpen, maar geven op zichzelf geen antwoord op de algemene problematiek.

Dr Ryckmans insisteert: “Onze berichten zijn seizoengebonden en je kan de indruk hebben dat we in herhaling vervallen. Maar de risico’s bestaan echt, het hele jaar door. Noodmaatregelen om de levens van dakloze mensen te redden zijn uiteraard van groot belang. Ze mogen evenwel onze aandacht niet afleiden van de echte oplossingen, zoals huisvesting.

Daarom bepleiten Straatverplegers en andere verenigingen huisvesting als middel om dakloosheid te beëindigen. “Het is een kwestie van gezond verstand. Omdat daardoor de meeste risico’s verdwijnen, zoals die van de grillen van het klimaat waaraan dakloze mensen zijn blootgesteld.”

In afwachting daarvan… Laten we voor elkaar zorgen!

 

Wat zijn de tekenen van uitdroging en wat te doen als je ze opmerkt ?

Als je iemand in de volle zon ziet slapen, aarzel dan niet hem/haar wakker te maken, in de schaduw te brengen en te drinken te geven.

Als de persoon verward of gedesoriënteerd lijkt en zich niet wil verplaatsen, bel een ambulance.

Droge lippen, ongeschikte kleding (te veel lagen) en te veel alcohol zijn ook redenen om alarm te slaan.

We mogen de gevolgen en potentiële complicaties van uitdroging niet onderschatten (verwarring, urineweginfectie, blaasgruis).

Denk er ook aan dat alcohol uitdroging sterk bevordert, en dat dakloze mensen dat niet altijd weten.

Bestel het plan van de drinkwaterfonteintjes in Brussel