De winter is gearriveerd met sterk dalende temperaturen. Voor dakloze mensen heeft ieder seizoen een pak moeilijkheden in petto. ’s Winters is het de koude met onderkoeling als meest voorkomend risico. Bevriezing, met amputatie als gevolg, is een ander risico, hoewel zeldzamer.

Een Straatverpleegster babbelt met een dakloze man

Hoe help je dakloze mensen in de winter?

Behulpzame burgers contacteren ons regelmatig met vragen over hoe ze dakloze mensen kunnen helpen die ze op straat tegenkomen.

We geven hun dan onze drie gouden regels.

Advies nr. 1: Geef geen alcohol, thee of koffie

Thee en koffie versterken, net als alcohol, warmteverlies en werken diuretisch. Geef liever andere warme dranken, zoals soep of warme chocolade.

Advies nr. 2: Herken de symptomen van onderkoeling

De symptomen van lichte onderkoeling zijn gemakkelijk te herkennen. De getroffen personen kunnen rillen, verward zijn en moeilijkheden ondervinden bij het lopen. Spreek hen eerst en vooral aan om te zien of ze nog coherent reageren. Geef iets te drinken of te eten, een extra deken, en hou hen in beweging … allemaal handelingen die bij lichte onderkoeling kunnen helpen.

Bij ernstige onderkoeling zijn de symptomen echter niet makkelijk herkenbaar. De getroffen personen kunnen hulp weigeren, zich vreemd gedragen, last hebben van stijve spieren, bewusteloos zijn…En ze vertonen geen rillingen.

Advies nr. 3: Bel zo nodig een ambulance

Als je denkt een geval van ernstige onderkoeling voor je te hebben, kan je het beste een ambulance bellen. Bel naar het nummer 112. Het is ook goed om te weten dat iemand heel geleidelijk en best in een medisch centrum opgewarmd moet worden. Te snel opwarmen kan gevaarlijk zijn.

Om ons werk te kunnen voorzetten, hebben we je nodig!

Twee straathoekwerkers met een patiënt

Wat doet Straatverplegers?

Bij Straatverplegers zorgen we ervoor dat dakloze mensen in een medische centrum of bij een behandelende arts terecht komen zodat hun gezondheid op de juiste plaats en gedurende voldoende tijd wordt opgevolgd.

Het komt voor dat we mensen op straat verzorgen maar dat is vooral om een vertrouwensband te scheppen, om ze ertoe te bewegen zich te verplaatsen als instellingen gesloten zijn, of hen ervan te overtuigen dat een behandeling goed voor hen is. Voor ons komt het erop aan dat de mensen zelf actie beginnen te ondernemen en op termijn een woning betrekken – want dat is de enige manier om hun gezondheid (fysiek en mentaal) te verbeteren.

Overigens hebben we twee preventiemiddelen gecreëerd: de affiche “Koude” en de werkfiche “Onderkoeling” (op onze site te downloaden of in een gedrukte versie te bestellen).

Het leven op straat is dodelijk, ongeacht het seizoen

Doordat tijdens de winter noodopvang wordt georganiseerd, is dit niet noodzakelijk het meest dodelijke seizoen.

Het is anders in het voorjaar, wanneer de meeste noodopvangcentra hun deuren sluiten en
honderden mensen weer op straat komen te staan, met alle eventuele gevolgen vandien (verlies van houvast, isolement, enz.)

Bovendien lijden de meeste dakloze mensen het hele jaar door aan chronische lichamelijke
en mentale gezondheidsproblemen, wat hen in om het even welk seizoen erg kwetsbaar maakt.