Terwijl het jaar 2022 ten einde loopt, neemt de bestaansonzekerheid bij de bevolking alsmaar toe. Daarom doet Straatverplegers een beroep op jullie vrijgevigheid om onze activiteiten ten behoeve van de meest kwetsbare dakloze mensen zo veel mogelijk te ondersteunen.

illustratie - dakloze mens op een bank

Dit zijn moeilijke tijden… ook voor wie dakloos is

De verschillende opeenvolgende en aanhoudende crises raken iedereen in mindere of meerdere mate. Niemand wordt ontzien, hetzij financieel hetzij qua toegang tot zorgverlening.

Voor mensen die al kwetsbaar zijn, is de situatie des te moeilijker. Om maar te zwijgen van de mensen die op straat moeten (over)leven.

De crises treffen ook de hulporganisaties: sommige van hun sympathisanten zien zich genoodzaakt hun giften in 2023 te verminderen of stop te zetten, terwijl de kosten voor materiaal en personeel wel blijven stijgen.

Help hen, help ons

Wil je ons helpen dakloosheid – een probleem dat door de opeenvolgende crises steeds groter wordt - te beëindigen? Heb je daartoe financieel de mogelijkheid? Zo ja, dan doen we aan het einde van 2022 nog eens een beroep op jullie vrijgevigheid.

Verkrijg een voordelig fiscaal attest voor 2023

Wist je dat zodra je giften op jaarbasis 40 € of meer bedragen, je recht hebt op een fiscaal attest en een belastingvrijstelling van 45% krijgt? Een gift van 100 € kost je daarom uiteindelijk maar 55 €!

Als je ons voor 31 december ondersteunt:

  • help je ons op een cruciaal moment
  • ben je zeker van een belastingverlaging in 2023
  • geef je jezelf de voldoening bij te dragen tot een belangrijk doel
Illustratie - Een dakloze man en een straatverpleegster

Doe een gift, in vol vertrouwen

Bij Straatverplegers heb je de garantie dat je gift goed wordt besteed om dakloze mensen te helpen.

Je kunt dat overigens zelf controleren:

  • onze gecontroleerde en gedetailleerde rekeningen worden op Donorinfo gepubliceerd. De Stichting informeert het publiek onpartijdig en transparant over de activiteiten en financiële middelen van de belgische filantropische organisaties die behoeftige mensen helpen.
  • We zijn ook lid van Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving die er garant voor staat dat de fondsenverwerving ethisch verloopt en de rekeningen transparant zijn.

Help ons voor 31 december en geniet in 2023 van een belastingverlaging!