De na-opvolging aan huis, is de fase waarin we werken aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de mensen die al enige tijd terug gehuisvest zijn en het daar goed doen. Op termijn moet dat er toe leiden dat we ze ook helemaal uit onze opvolging kunnen loslaten. Daarom noemen we die fase voortaan "My Way".

We werken daar aan door samen met de persoon in kwestie projecten te ontwikkelen die hij/zij zelf gekozen heeft. Zo werken we ook aan het welzijn van de persoon en aan zijn/haar verankering in de buurt. Om dat te bereiken, is het belangrijk dat de persoon terug zelfstandig (geval per geval te bekijken wat dat dan precies betekent) leert zijn zodat hij/zij ons uiteindelijk niet meer nodig heeft om een eigen leven te leiden.Zo wordt iemand die tevoren onze “patient” was, opnieuw een volwaardige burger (zonder de psyche-medisch-sociale nazorg verbonden aan een vroeger leven op straat).

Het proces om uit de straat te geraken, vergt veel wilskracht van de persoon zelf, en kost veel tijd en moeite.

© fotos P-Y Jortay - Straatverplegers 2020

 

Help onze patiënten!