Onze activiteiten gaan verder dan de simpele begeleiding van de mensen op straat naar een vaste woonst. Zodra de patiënten zijn geherhuisvest, blijven we ze gedurende een lange tijd op de voet volgen.

© P-Y Jortay

Housing First

Voor de opvolging op het terrein, bestaat het werk erin de referentiepersoon te zijn tussen de huurders en de verhuurders. Onze huizenjager kondigt aan de patiënt.e op straat aan dat er voor hem/haar een woonst beschikbaar is en, begeleidt hem/haar vanaf dat moment, in alle stappen met betrekking tot de huisvesting: een bezoek aan de woonst, het tekenen van de huurovereenkomst, de plaatsbeschrijving bij aankomst en vertrek, ontmoetingen en evaluaties met de verhuurder.

De sociale verpleegkundigen en sociaal werkers blijven hun medisch-sociaal begeleidingswerk voortzetten om de patient.e zo zelfstandig mogelijk te maken.

© P-Y Jortay

Housing Fast

Als de patiënt.e wordt ondergebracht in een instelling zoals een rust- en verzorgingstehuis of verpleeginstelling, nemen andere professionele krachten onze taak over - bijvoorbeeld een verpleegkundige in het geval van huisvesting in een bejaardentehuis of instituut of een reguliere huisarts. In ieder geval onderhouden we het contact om er zeker van te zijn dat zij zich er goed voelen en dat het hen aan niets zal ontbreken. Op die manier kunnen wij reageren wanneer nodig en kunnen de patiënten geleidelijk aan hun plaats vinden.

Naast deze professionele contacten, zorgen we ervoor dat onze patiënten regelmatig bezoek krijgen van onze “vrijwillige bezoekers”. Die hebben hiervoor een specifieke opleiding gekregen. Door het contact met de vrijwilligers kunnen de patiënten hun netwerk en perspectieven verbeteren. Op die manier trachten we ook vereenzaming te voorkomen. En het zorgt ervoor dat we geregeld geïnformeerd blijven over de situatie van de persoon in kwestie zodat we, indien nodig, snel genoeg kunnen reageren om een terugval te voorkomen.

© fotos P-Y Jortay - Straatverplegers 2020